Cyprus IssueEventsLive EventsTurkish Reports (Türkçe)

Kıbrıs’ın Kurtuluşuna İlişkin Yurttaşların Ortak Bildirisi

· ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / BASIN BİLDİRİSİ / PRESS RELEASE · (Ελληνικά / Türkçe / English)

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin aktif vatandaşları, ortak ilke ve hedefler belgesi aracılığıyla Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik vizyon ve konumlarını sundular. Kıbrıs’ın Özgürlüğü için Pan-Kıbrıslı Seferberliği Deklarasyonu 23 Ekim Pazartesi günü Kıbrıs Gazeteciler Birliği’nin salonunu dolduran vatandaşlara sunuldu.

Sunum, deklarasyonun destekçileri olarak özgürlük savaşçısı Şener Levent, Dr. Stefanos Konstantinidis, Dinos Toumazos, Irene Madoles, Oz Karahan, Artemis Orphanou, Alekos Mihailidis, Hara Savvidou Ieridou, Aziz Şah ve Tonia Stavrinou tarafından gerçekleşti.

Herkesin ortak hedefi ve temel ilkesi, apartheid koşulları yaratacak, işgalin kazanımlarını pekiştirecek bir ayrılık çözümünün reddedilmesi ve üniter Kıbrıs Cumhuriyeti mücadelesinin güçlendirilmesidir.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hem özgür hem de işgal altındaki bölgelerde yaşayan aktif vatandaşları tarafından imzalanan Kıbrıs’ın Özgürlüğü için Pan-Kıbrıslı Seferberliği Deklarasyonu, ortak bir iletişim temeli oluşturan bir yakınlaşma ve ilkeler belgesidir.

Amacımız bu iletişimi genişletmek ve toplumda hayal ettiğimiz geleceğe dair bir diyalog başlatmaktır.

DEKLARASYONUN TAM METNİ AŞAĞIDADIR

KIBRIS’IN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN PAN-KIBRISLI SEFERBERLİĞİ DEKLARASYONU

Kıbrıs’ın özgürlüğü mücadelesine olan sarsılmaz bağlılığımızı burada beyan ediyor, adil ve sürdürülebilir bir çözüm arayışında birlik oluyoruz.

Aşağıdakileri dikkate alıyor ve tespit ediyoruz:

 • Kıbrıs sorununun kökleri Türkiye’nin yayılmacılığındadır ve uzlaşmazlığıyla sürdürülmektedir. Kıbrıslıların zorla yerinden edilmesi ve yerleşimcilerin kolonizasyonu nedeniyle askeri işgal ve demografik değişimle sonuçlanmıştır.
 • Türkiye’nin stratejik hedefi Kıbrıs’ın tamamını kontrol etmektir. Siyasi eşitliğe ve egemenliğe sahip iki kurucu devletle apartheid tarzı bir düzenleme, Türkiye’ye bu arayışta yardımcı olacaktır.
 • Sürdürülebilir ve adil bir çözüme Kıbrıslıların iradesiyle ulaşılabilir; hiçbir güç veya uluslararası kuruluş bunu bize vermeyecek veya sağlamamıza yardım etmeyecektir.

Aşağıdakileri hedefliyoruz:

 • Tüm Türk birliklerinin ve yerleşimcilerinin Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarından çekilmesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün pekiştirilmesinin yanı sıra adadaki tüm yabancı birliklerin ve askeri üslerin varlığına son vermek.
 • Yerinden edilmiş tüm kişilerin güvenli geri dönüş hakkı ve koşullarını sağlamak.
 • Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarının barış içinde bir arada yaşamasını teşvik etmek ve tüm topraklarında toplum, ekonomi ve devlet kurumlarının birliğini vurgulamak. Bunun garantisi, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyeliği yoluyla etkili bir şekilde sağlanabilir.
 • Tüm vatandaşların Kıbrıs’ta yerleşme ve hareket etme özgürlüğüne sahip olacağı, istenilen sektörlerde çalışma ve mülk edinme haklarını kullanacağı ve “bir kişi, bir oy” ilkesine dayalı demokratik seçme ve seçilme özgürlüklerinden yararlanacağı bir gelecek.
 • Adil, işlevsel ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için Avrupa Birliği içinde modern çoğulcu demokrasi çerçevesinde işleyen bir siyasi sisteme dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamını sağlamak.

Kapsamlı bir çözüme ulaşarak vatanımızı kurtarma ve özgürleştirme arayışımızda şunları öneriyor ve destekliyoruz:

 • Pan-Kıbrıslı birlik ve dayanışma.
 • Ortak çıkarlara dayalı olarak komşu ve diğer devletlerle stratejik ittifaklar oluşturmak için çok düzeyli ve çok boyutlu bir dış politikanın geliştirilmesi.
 • İşgal devam ederken Türkiye’ye karşı önlemler uygulamak için uluslararası ve Avrupa mekanizmaları aracılığıyla çalışmak.
 • Kıbrıs’ta işlediği savaş suçları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Türkiye’ye karşı küresel bir boykot ve yaptırım kampanyası başlatmak.

Bizler, bu inisiyatifin imzacıları olarak, bu Deklarasyon’da belirtilen vizyonu paylaşıyoruz. Bölünmeyi, iki devleti veya Kıbrıslıların etnik kökene dayalı olarak coğrafi ayrılığını içeren ve ayrılıkçı hükümlerle kaçınılmaz olarak iki devlete yol açacak konfederasyon veya iki bölgeli iki toplumlu federasyon gibi herhangi bir sözde çözümü kategorik olarak reddediyoruz. Tam bağımsız, gerçekten demokratik ve üniter bir Kıbrıs Cumhuriyeti’ni güçlü bir şekilde destekliyoruz.

Oz Karahan, Irene Madoles, Şener Levent, Dr. Stefanos Konstantinidis, Dinos Toumazos, Tonia Stavrinou

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Tonia Stavrinou
Dinos Toumazos
Ibrahim Aziz – Şener Levent
Dr. Stefanos Konstantinidis
Irene Madoles
Oz Karahan
Artemis Orphanou
Alekos Mihailidis
Hara Savvidou Ieridou
Aziz Şah

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button