Greek Reports (Ελληνικά)

Στο μικροσκόπιο της Βουλής η πολιτική του Φόρειν Όφις έναντι απολυταρχικών καθεστώτων

Στις 11 Φεβρουαρίου 2019 η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Βρετανικού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε  μια νέα έρευνα με στόχο την εξέταση της εξωτερικής  πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας σε σχέση με απολυταρχικά καθεστώτα.

Πιο συγκεκριμένα όπως διαβάζουμε, η πρωτοβουλία της Επιτροπής στοχεύει να περάσει από  «κόσκινο» τις σχέσεις αυτές του Φόρειν Όφις, και τους τρόπους τα απολυταρχικά καθεστώτα ενεργούν βάση των διεθνών νόμων.

Φωτο – από την ανακοίνωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων

Επισημαίνεται στην ανακοίνωση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Βουλής, (θα βρείτε το σύνδεσμο στο τέλος του κειμένου)  η δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Βουλευτή Tom Tugendhat:

«Οι προκλήσεις από απολυταρχικές χώρες σήμερα είναι κάτι που αντιμετωπίζουν όλες οι δημοκρατίες, περιλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των ανοικτών μας κοινωνιών και πολιτικών συστημάτων από επεμβάσεις στις ζωές και σπίτια μας ή τις προσπάθειες που υπονομεύουν τη διεθνή νομιμότητα που μας προστάτευσε. Αυτό έγινε ξεκάθαρο  τα πρόσφατα χρόνια  από τις πράξεις του ρωσικού κράτους απειλώντας την εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου – όμως αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα, που καλύπτει πολλές χώρες και απαιτεί μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση  από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και στενή συνεργασία με συμμάχους και χώρες που συμφωνούν.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με απολυταρχικά καθεστώτα… θα κοιτάξουμε πολλά θέματα, περιλαμβανομένων και των επιδράσεων νέων τεχνολογιών και το ρόλο ενέργειας πόρων ως εργαλεία επιρροής. Θέλουμε να μάθουμε κατά πόσο η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ακολουθεί τη σωστή προσέγγιση έναντι αυτής της  πρόκλησης, κατά πόσο το Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας παίζει ένα αποτελεσματικό ρόλο στην διαμόρφωση αυτής της προσέγγισης, και τι περισσότερο μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να κάνει με τους συμμάχους και συνεταίρους του».

Η Επιτροπή ζητεί να λάβει γραπτές μαρτυρίες για τα πιο κάτω θέματα:

*Πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο και οι συνεργάτες του να στοχεύουν στο να επηρεάσουν  εσωτερικά τα καθεστώτα αυτά απολυταρχικών κρατών, περιλαμβανομένων της προώθησης σεβασμού για το διεθνές κράτος δικαίου, και στο να υποστηρίζεται η ελευθερία της κοινωνίας των πολιτών; Αν ναι, πως μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο και οι συνέταιροί του να το κατορθώσουν αυτό, και ποίοι οι κίνδυνοι σε τέτοια προσέγγιση;

*Πως μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών που υποστηρίζουν πολιτικές ελευθερίες και να εμποδίσει την ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών που βοηθούν την καταπίεση;

*Γίνεται απόπειρα από απολυταρχικά καθεστώτα να αναμειχθούν στα εσωτερικά θέματα του Ηνωμένου Βασιλείου και των συνεταίρων του και αν ναι πώς; Πώς πρέπει να αντιδρούν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι συνέταιροί του;

*Πως χρησιμοποιούνται δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα;  Πως πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να αντιμετωπίσει τη χρήση από απολυταρχικά καθεστώτα με βαρόμετρο την ενέργεια και πόρους ως εργαλείο γεωπολιτικής επιρροής;

*Τι μπορεί το  Ηνωμένο Βασίλειο να  κάνει για να περιορίσει τη παράνομη εισαγωγή χρήματος από και προς απολυταρχικά κράτη;

*Γίνεται απόπειρα από απολυταρχικά καθεστώτα να αλλάξουν τους νόμους και ιδρύματα που θεμελιώνουν τη διεθνή τάξη, και αν ναι, με ποίους τρόπους, πως μπορούν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι συνέταιροί του να αντιδράσουν;

*Είναι τα απολυταρχικά καθεστώτα περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικά από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες δημοκρατίες στον σχεδιασμό και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής, περιλαμβανομένων και εμπορίου, ασφάλειας, άμυνας, με ποίους τρόπους, και ποίες οι περιφερειακές και διεθνείς επιπτώσεις;  Μήπως αυτό επιβάλει κάποιες αναπροσαρμογές στο τρόπο που το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει στρατηγική και την εξωτερική του πολιτική;

*Υπάρχει συντονισμός εντός της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι των προκλήσεων από  απολυταρχικά κράτη; Ποίος ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας σ΄αυτή τη διαδικασία και πόσο αποτελεσματικός είναι;

*Πόση η επιτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με τους συμμάχους και συνέταιρους του στο τομέα αυτό των προκλήσεων από απολυταρχικά κράτη;  Ποίοι οι πλέον αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τέτοια συνεργασία;  Μπορεί και πως το Brexit  να επηρεάσει αυτό;

Και η ανακοίνωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων εξηγεί ότι για τους λόγους της έρευνας αυτής, η αναφορά  σε απολυταρχικά κράτη εννοεί τις κυβερνήσεις εκείνες που κερδίσουν ή διατηρούν την εξουσία με άλλους τρόπους και όχι με  δημοκρατικές εκλογές σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Οι γραπτές υποβολές πρέπει να σταλούν στην Επιτροπή μέχρι την 19 Μαρτίου 2019.

Ο  σύνδεσμος (link)  για όσα αναφέρονται πιο πάνω και άλλα εδώ:

Επισήμανση γράφουσας

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί  ότι η εγκαινίαση της νέας αυτής έρευνας για τις σχέσεις του «Ηνωμένου Βασιλείου με απολυταρχικά καθεστώτα», συνδέεται άμεσα με την Τουρκία. Την αποτυχία της κατοχικής Τουρκίας να σέβεται το κράτος δικαίου, τις διεθνείς συμβάσεις, τη διεθνή νομιμότητα, με τρανταχτή απόδειξη  την 45χρονη παράνομη κατοχή μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την καταπίεση της ελευθερίας έκφρασης στις κατεχόμενες μας περιοχές,  και παράλληλα με τις αδυναμίες και αποτυχίες των διαδοχικών βρετανικών κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν τις παρανομίες αυτές της Τουρκίας…

  • Ερευνήτρια/δημοσιογράφος – 28.2.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button