Greek Reports (Ελληνικά)

ΔΔΟ : Να Διαλυθούν οι Ολέθριες Ψευδαισθήσεις

Η λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) για την Κύπρο, επιβλήθηκε από τηνΤουρκία και Βρετανία προς εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων (νομιμοποίηση τετελεσμένων κατοχής, διαιώνιση παραμονής βρετανικών βάσεων) και με εισήγηση της Βρετανίας περιλήφθηκε στα ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ (Ψήφισμα 649/1990)

Έκτοτε η ΚΔ παραμένει εγκλωβισμένη στη ΔΔΟ. Είναι συγκεκαλυμμένη μορφή συνομοσπονδίας, νομιμοποιεί την διχοτόμηση και το ψευδοκράτος, καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) και την αντικαθιστά με δύο κρατικές οντότητες υπό μία ομπρέλα συνομοσπονδιακής φύσεως, οι αποφάσεις της οποίας θα ελέγχονται από τηνΤουρκία μέσω του Τουρκοκυπριακού (ΤΚ) κρατιδίου.

Σήμερα η Τουρκία μετακινήθηκε από τη συγκεκαλυμμένη μορφή συνομοσπονδίας δύο κρατών (ΔΔΟ), στην υποστήριξη συνομοσπονδίας δύο κρατών και αφού προηγηθεί αναγνώριση της παράνομης <<ΤΔΒΚ>>, προς καλύτερη εξυπηρέτηση του αμετακίνητου στόχου της για έλεγχο όλης τηςΚύπρου.

Παρά την απόρριψη από την συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού Ελληνισμού, σε δημοψήφισμα το 2004, του σχεδίου Ανάν που ήταν ΔΔΟ, η λύση αυτή εξακολουθεί να υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις της ΚΔ και τις ηγεσίες των μεγάλων κομμάτων. Καλλιεργήθηκε στο λαό η ψευδαίσθηση ότι η ΔΔΟ δεν είναι το σχέδιo Ανάν, και είναι η μόνη συμβιβαστική, δημοκρατική λύση, που «επανενώνει» την πατρίδα μας. Ψευδαίσθηση που συντηρείται και από το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο για ένα πολίτη να ασχοληθεί με τη σύγκριση της ΔΔΟ με το σχέδιο Ανάν.

Είναι ουσιαστικά το ίδιο σχέδιο τροποποιημένο. Πολύπλοκο, δυσνόητο, με αμφισημίες και παραπλανητικές ασάφειες, για να δίδει κάθε πλευρά τη δική της ερμηνεία στους όρους, προκειμένου να συμφωνηθεί το σχέδιο, το οποίο όμως στην εφαρμογή του θα οδηγηθεί σε αδιέξοδα και θα καταρρεύσει.

Ο συμφωνημένος αγγλικός όρος«Constituent States» ( βάση της ΔΔΟ και του σχεδίου Ανάν), ερμηνεύεται από μας ως «συνιστώσες πολιτείες» και από τουςΤούρκους ως «ιδρυτικά κράτη».

Μόνο άν ο λαός ενημερωθεί αντικειμενικά και κατανοήσει ότι η ΔΔΟ είναι το σχέδιοΑνάν, δηλαδή μία διχοτομική λύση, η οποία παραβιάζει βασικές δημοκρατικές αρχές και θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα, την ασφάλεια και ευημερία του, θα αντιδράσει έντονα κατά της πολιτικής ηγεσίας του, που του καλλιέργησε ψευδαισθήσεις και θα απαιτήσει απόρριψη της ΔΔΟ, που τουρκοποιεί την Κύπρο.

Από ανάλυση των κύριων πτυχών τoυ σχεδίου Ανάν και της ΔΔΟ , διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν βασικές δημοκρατικές αρχές και συγκεκριμένα:

  • 1ον: Την αρχή της ενότητας του κράτους.

Επιβάλλονται εδαφικές ζώνες, που νομιμοποιούν τη διχοτόμηση, δίδεται διπλή ερμηνεία των όρων «constituent states»και των τριών ”singles” ( μία κυριαρχία, διεθνής προσωπικότητα, ιθαγένεια).

Ενσωματώνονται στο σχέδιο διμερείς συμφωνίες εξάρτησης του ψευδοκράτους απο τηνΤόυρκία και μετατρέπεται σε οιονεί επαρχία της.

  • 2ον: Την αρχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Επιβάλλονται εγγυημένες πλειοψηφίες κατοίκων και περιουσιών στις ζώνες και παραβιάζονται τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, της ατομικής ιδιοκτησίας και της ελευθερίας εγκατάστασης (σελίδα 33 και 69 εγγράφου 30.4.2013 συγκλίσεων Ντάουνερ 2008-2012).

  • 3ον: Την αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων.

Εξισώνεται η πλειοψηφία με την μειοψηφία στη δικαστική εξουσία και τη γερουσία, με την αριθμητική ισότητα, και στη εκτελεστική εξουσία με βέτο της μειοψηφίας για τα ζωτικής φύσεως θέματα.

Το κράτος θα αδυνατεί να λαμβάνει αποφάσεις, θα είναι δυσλειτουργικό και θα βουλιάξει στα αδιέξοδα.

Στο σχέδιο Ανάν υπήρχε μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων από τρείς ξένους δικαστές (παραβίαση λαικης κυριαρχίας). Στη ΔΔΟ υπήρξε αρχικά σύγκλιση για μηχανισμό επίλυσης αδιεξόδων με ίσο αριθμό ΕΚ/ΤΚ και επιλογή ενός ξένου δικαστή (σελ. 7και 9 συγκλίσεων Ντάουνερ), αργότερα εξετάσθηκε η περίπτωση της κλήρωσης χωρίς κατάληξη και το θέμα παρέμεινε σε εκκρεμότητα.

Μηχανισμοί επίλυσης αδιεξόδων δεν υπάρχουν στις δημοκρατίες, αλλά σε κράτη που δεν είναι κανονικά και παραβιάζουν την δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων.

  • 4ον: Την αρχή της απλότητας, της λειτουργικότητας και οικονομικής βιωσιμότητας.

Συγκροτείται κράτος δυσλειτουργικό, πολύπλοκο και οικονομικά μη βιώσιμο, με διαρχία αξιωματούχων, 4 βουλές, 3 κυβερνήσεις, 3 αστυνομίες, εις διπλούν ή τριπλούν ημικρατικοί οργανισμοί σε εδαφικό χώρο όσο η Κρήτη.

Θα υπάρχουν συγκρουσιακές σχέσεις, αφού το ΤΚ “Constituent State” θα υποστηρίζει τα συμφέροντα της Τουρκίας σε βάρος εκείνων της Κύπρου, λόγω πλειοψηφίας εποίκων και διμερών συμφωνιών εξάρτησης από τηνΤουρκία, που είχαν ενσωματωθεί και στο σχέδιο Ανάν.

Όταν δεν υπάρχουν κοινά συμφέροντα μεταξύ δύο μερών δεν μπορεί να συγκροτηθεί κοινό βιώσιμο κράτος.

Η ΔΔΟ (σχέδιο Ανάν), συγκροτεί κράτος δυσλειτουργικό που θα καταρρεύσει, όπως συμβαίνει σήμερα στη Βοσνία με καθεστώς παρόμοιο της ΔΔΟ (προβληματίζει άραγε τηνΚΔ το θέμα;)

  • 5ον: Την αρχή της ασφάλειας.

Παραβιάζεται το δικαίωμα της αυτοάμυνας του κράτους (άρθρο 51 καταστατικού χάρτη ΟΗΕ), με την επιβολή αφοπλισμού του κυπριακού κράτους (σελ. 70 συγκλίσεων Ντάουνερ), οιΤούρκοι υπήκοοι θα απολαμβάνουν το δικαίωμα των 4 βασικών ελευθεριών της ΕΕ (σελ. 68 συγκλίσεων Ντάουνερ) και νομιμοποιείται ο παράνομος εποικισμός.

Στο σχέδιο Ανάν διετηρούντο τα εγγυητικά δικαιώματα και στρατεύματα της Τουρκίας στην Κύπρο. Η Τουρκία υποστήριξε το ίδιο και για την ΔΔΟ με την προσθήκη και στρατιωτικής βάσης (πρακτικά Κράν Μοντάνα 2017).

Η ανάλυση των βασικών πτυχών της ΔΔΟ διαλύει τις ψευδαισθήσεις όσων νομίζουν ότι αυτή επανενώνει την πατρίδα μας. Ο αγώνας πρέπει να επικεντρωθεί στην απομάκρυνση της Τουρκίας από τη Κύπρο. Να απορριφθεί η ΔΔΟ και να υποστηρίζεται συνέχιση λειτουργίας της ΚΔ ως ενιαίο κράτος με επανενσωμάτωση των κατεχομένων, ενίσχυση της άμυνας της και περαιτέρω εκσυγχρονισμός του συντάγματος της στη βάση της δημοκρατικής αρχής ”ένας άνθρωπος μία ψήφος”.

Στις επόμενες εκλογές, η μορφή λύσης του κυπριακού πρέπει να αποτελεί το καθοριστικό κριτήριο επιλογής νέου προέδρου, αφού αυτό σχετίζεται με την επιβίωση του κυπριακού Ελληνισμού.

  • Λευκωσία, Ιανουάριος 2022

2 Comments

Leave a Reply to Martin Standage Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button