Greek Reports (Ελληνικά)

Κι αν δέν εγκρίνω κανένα κόμμα; Γιατί να ψηφίσω;

Κατόπιν πολλής σκέψης αποφάσισα να υποβάλω υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος βουλευτής στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές στις 30 Μαΐου 2021.

Αυτό επιβάλλει η συνείδησή μου: ότι εάν σέβομαι αυτά που λέω κι επομένως τον εαυτό μου, δεδομένης της ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας και των εν γένει τακτικών των κομμάτων πρέπει να προτείνω την εναλλακτική μου θέση.

 • Δέσμευση για ανακλητικότητα εκλεγέντος μέλους της Βουλής

Με το παρόν έγγραφο δηλώνω ότι οποιονδήποτε άτομο διαπιστώσει παρέκκλισή μου από τα πιο κάτω, κατά ή μετά την διάρκεια της θητείας μου ως βουλευτή, δύναται να απαιτήσει άμεση παραίτησή μου ή/και δικαστική δίωξή μου. Απαίτηση η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί άμεσα οπότε, εάν αποδειχθεί βάσιμη, θα είμαι υποχρεωμένος να υπακούσω και να παραιτηθώ με την υποχρέωση να επανορθώσω.

Επαναφέρω το παθητικό ρήμα “δεσμεύομαι” στην σωστή του έννοια. Όταν λέω “δεσμεύομαι” εννοώ αυτό που λέω θα κάνω ή δέν θα κάνω κι όχι οτιδήποτε άλλο και σίγουρα όχι ακριβώς το αντίθετο, ούτε το θέτω υπό την αίρεση “εκτός κι αν μου βάλουν πιστόλι στον κρόταφο”.

Δεσμεύομαι ότι τα πιο κάτω αληθεύουν ή/και θα τα πραγματοποιήσω:

Προδιαγραφές Υποψηφίου

1. Πιστεύω ότι η πλήρης απασχόληση των βουλευτών είθισται να είναι η ενασχόληση με τα κοινά, δηλαδή ένα μέλος της Βουλής δέν πρέπει να διεξάγει ταυτόχρονα κάποιο επάγγελμα ή να έχει άλλην κερδοφόρα απασχόληση.

 1. Τα συνολικά προσωπικά εισοδήματα κατά την διάρκεια της θητείας να ισούνται με τον μέσο όρο του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος (επί του παρόντος υπολογίζεται γύρω στα €2,500 μηνιαίως). Οποιονδήποτε εισόδημα από το κράτος, το οποίον καθιστά τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές πέραν αυτού θα διατίθεται σε κοινωφελείς οργανισμούς ή άτομα της επιλογής του, ανωνύμως αλλά με διαφάνεια.

2.1 Στο προσωπικό επίπεδο:

2.1.1 Σε μηνιαία ποσά: Οι συντάξεις μου συμποσούνται σε περίπου €1.100, ενώ τα παρόντα καθαρά εισοδήματα μέλους της Βουλής είναι περίπου €4.500. Επομένως, θα κρατώ από αυτόν τον μισθό περίπου €1.400 και το υπόλοιπο, περίπου €3.100, θα κατατίθεται ανωνύμως όπως αναφέρεται πιο πάνω.

2.1.2 Δεκτά θα είναι επιδόματα για 1 ή και 2 άτομα γραμματειακό προσωπικό στην Βουλή, θέσεις και εισοδήματα που θα καταργηθούν, βέβαια, με τη λήξη της θητείας μου.

2.1.3 Η εκτιμημένη αξία των περιουσιακών μου στοιχείων δέν υπερβαίνει τις €200 χιλιάδες.

2.2 Θα καταθέσω νομοσχέδιο που να προνοεί τα ίδια για κάθε βουλευτή. Δηλαδή, να μειωθούν τα εισοδήματα κάθε μέλους της Βουλής στον μέσο όρο του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος.

 1. Θα καταθέσω, επίσης, νομοσχέδιο για κατάργηση της επιδότησης των κομμάτων από το κράτος. Τα εκλογικά έξοδα των κομμάτων θα πρέπει να καταβάλλονται από δικούς τους πόρους.
 2. Δέν θα

4.1 δέχομαι ούτε θα δίνω “φιλοδωρήματα” προς οποιανδήποτε εκδούλευση,

4.2 παρευρίσκομαι σε γάμους ή άλλες δεξιώσεις προς άγραν ψήφων,

 1. Θα καταθέτω προτάσεις νόμων που θα καταπολεμούν το ρουσφέτι ή/και άλλα στοιχεία αυτού που ονομάζω “πελατειακό σύστημα
 2. Θα καταθέσω προτάσεις νόμων για την Παιδεία. Παιδεία που να βασίζεται σε ανθρωπιστικές αξίες και να σέβεται την προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Για ένα δημοκρατικό σχολείο εμπνευσμένο από τις αρχές και την πρακτική συστημάτων Montessori, Freinet, Paulo Freire και του πολύ δικού μας Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου Μιχάλη Κ. Παπαδόπουλου.
 3. Για λύση του “Κυπριακού προβλήματος” θα υποστηρίζω ενιαίο κράτος με ισότιμους πολίτες ανεξαρτήτως εθνικού, θρησκευτικού ή άλλου στοιχείου ιδιαιτερότητας. Πολίτες με ισότιμες ελευθερίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Νοουμένου ότι θα αποχωρήσουν τα κατοχικά στρατεύματα της Τουρκίας και δέν θα γίνουν αποδεχτές οποιεσδήποτε εγγυήσεις ή/και επεμβατικά δικαιώματα άλλων χωρών.
  – Για περισσότερες λεπτομέρειες επισυνάπτω το έντυπο “Η δική μας αντίληψη Βιώσιμης Λύσης” 

7.1 Για την επίτευξη μιας τέτοιας λύσης, θα προτείνω να συσταθεί Παγκύπριο σώμα με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των νομίμων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας που να καθορίσει στόχους οι οποίοι θα συνάδουν με την επιθυμητή βιώσιμη λύση. Ώστε, με την συμβολή ειδικών, να επεξεργαστούν την στρατηγική και τις τακτικές επίτευξής τους.

8. Για να κατοχυρωθούν τα πιο πάνω, παραδίδω το παρόν δεσμευτικό έγγραφο, μαζί με αυτήν την περιγραφή προδιαγραφών, στον Πρωτοκολλητή Λεμεσού ώστε να υπογραφεί και να καταστήσει νομικά ισχύουσα την δέσμευσή μου.

***

Φαίνεται να επικρατεί η ιδέα της χαμένης ψήφου, κι αυτό γιατί η ισχύουσα νομοθεσία το καθιστά αδύνατο ή σχεδόν αδύνατο να εκλεγεί κάποιος ανεξάρτητος στην Βουλή. Δηλαδή, άν ψηφίσω κάποιον ανεξάρτητο, δέν θα εκλεγεί και επομένως χάνεται η ψήφος μου. Οπότε, καταλήγει κάποιος σε μιαν από τις επιλογές:

 • σταυρό σε συγκεκριμένο υποψήφιο (σε ψηφοδέλτιο κόμματος)
 • ολιγότερον απεχθές κόμμα

Εάν η μόνη επιδίωξη της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν είναι η ανάδειξη κάποιου υποψηφίου στην Βουλή, η πιό πάνω σκέψη είναι ορθή. Εάν, όμως, τίθενται επιπρόσθετοι στόχοι υπάρχουν κι άλλες επιλογές.

 • αποχή, λευκό, άκυρο

Οι περισσότεροι που αποφασίζουν αποχή πιστεύουν ότι αντιτίθενται στο σύστημα ή ομολογούν αδιαφορία. Η αποχή όμως, μειώνει τον αριθμό των ψήφων και επομένως: αυξάνει τα ποσοστά OΛΩΝ των υποψηφίων.

Το λευκό καταμετρείται μέν και μπορεί να δείξει πόσοι ενσυνείδητα απαξιούν όλους τους υποψηφίους, ακόμη και ως ποσοστό επί του συνόλου των ψηφισάντων ΑΛΛΑ δέν καταμετρούνται ως έγκυροι ψήφοι, οπότε – όπως και οι αποχές – αυξάνει πλασματικά τα ποσοστά όλων των υποψηφίων.

Το άκυρο καταμετρείται επίσης και έχει το ίδιο μειονέκτημα όπως και το λευκό. Επιπρόσθετα, το μόνο που “επιτυγχάνει” είναι να καταδείξει το ποσοστό των ψηφισάντων που …δέν κατάφεραν να ψηφίσουν!

Γιατί αποχές/λευκά/άκυρα αυξάνουν τα ποσοστά ΟΛΩΝ

Έστω ότι σε μιαν επαρχία έχουμε 1500 ψηφοφόρους και ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν όπως πιο κάτω.

Οι δυό έγχρωμες στήλες δεξιά δείχνουν πώς θα διαφοροποιούνταν τα αποτελέσματα άν περισσότεροι ψήφιζαν κάποιους ανεξάρτητους παρά λευκό/άκυρο/αποχή.

1. Η ισχύουσα νομοθεσία ευνοεί την διατήρηση ξεχωριστών κομμάτων, ακόμα κι αν είναι μικρά. ΤΙΜΩΡΕΙ την συνεργασία αυξάνοντας το ποσοστό για την δεύτερη κατανομή από 3,6% σε 10% για συνεργασία 2 κομμάτων και σε 20% για συνεργασία 3 ή περισσοτέρων κομμάτων.

 • 1.1 Η αποχή ΒΟΛΕΥΕΙ όλα τα κόμματα γιατί αυξάνει ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ τα ποσοστά τους.
 • 1.2 Βολεύει περισσότερο τα ΜΙΚΡά κόμματα γιατί γίνεται πιό εύκολο να ξεπεράσουν το 3,6% για να μπουν στην δεύτερη κατανομή όπου παίρνουν τις πιό πολλές τους έδρες. Κοιτάξετε τί γίνεται με το κόμμα Ε στον πίνακα.

2. Με την ισχύουσα νομοθεσία, η δεύτερη κατανομή γίvεται μεταξύ τωv “αυτoτελώv κoμμάτωv ή συvασπισμώv κoμμάτωv”. Άρα, έστω και συνασπισμός ανεξαρτήτων – παρόλον ότι επιτρέπεται να γίνει – δέν μπορεί να λάβει μέρος.

3. Άν στην υποθετική επαρχία αντιστοιχούν 5 έδρες, με 1500 ψηφοφόρους το εκλογικό μέτρο δέν είναι 1500/10 αλλά (αριθμός εγκύρων)/10.

Δηλαδή 1000/10 = 100 που αντιστοιχεί σε 10% επί των εγκύρων.

 • 3.1 Στην “κίτρινη περίπτωση” 1150/10 = 115 που αντιστοιχεί πάλι σε 10%
 • 3.2 Στην “ρόζ περίπτωση” 1500/10 = 150 που αντιστοιχεί πάλι σε 10%
 • 3.3 Αυτό δείχνει ότι, κατά κάποιον τρόπο, ευνοούνται και οι ανεξάρτητοι με τες αποχές, δεδομένου ότι έχουν 100 (σε αυτήν την περίπτωση) σίγουρους ψήφους, το 10% της επαρχίας!

4. Το πιό σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι όσον πιό πολλοί ψηφίσουν κάποιο/α ανεξάρτητο τόσον πιό πολύ μειώνονται τα ποσοστά OΛΩΝ των υπολοίπων και μάλιστα ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που εξασφαλίζουν.

Όμως, όσοι κι αν είναι οι ψήφοι, οι βουλευτικές έδρες θα πληρωθούν. Η ψήφος στους ανεξάρτητους “τιμωρεί” όλα τα κόμματα γιατί παίρνουν μειωμένα ποσοστά. Το Α δέν θα μπορεί να λέει ότι πήρε 40% αλλά μόνο 35% ή και 27%, αναλόγως της περίπτωσης (“κίτρινης ή ροζ” – δυο τελευταίες 3 στήλες στον πίνακα).

Ίσως τιμωρήσει περισσότερο τα μικρότερα κόμματα και τα στείλει εκτός Βουλής. Πχ, άν το αποτέλεσμα του Ε αντανακλά και τα παγκύπρια αποτελέσματα, με 4% δέν παίρνει έδρα στην πρώτη κατανομή από την εν λόγω επαρχία αλλά περνά στην δεύτερη με καλές πιθανότητες. Με 3,5% ή 2,7% όμως δέν περνά στην δεύτερη κατανομή και τίθεται εκτός Βουλής εκτός κι αν – μάλλον εκ θαύματος – καταφέρει να ξεπεράσει το εκλογικό μέτρο σε άλλην επαρχία.

Συμπερασματικά, ΜΟΝΟΝ έγκυροι ψήφοι μπορούν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα ακόμα και με τον ισχύοντα εξωφρενικό νόμο. Ιδιαίτερα, ψήφο σε ανεξάρτητο μάλλον δέν θα τον εκλέξει αλλά θα μειώσει τα επίσημα ποσοστά όλων των άλλων.

Κάποιος που θα αποφασίσει να υποβάλει ανεξάρτητην υποψηφιότητα θα ρισκάρει το παράβολο των €500,= για να μπορέσει να έχει κάποιαν μικρήν πιθανότητα να απευθυνθεί δημόσια από κάποιο ΜΜΕ και να πεί τις απόψεις του. Εάν συγκεντρώσει το 1/3 του εκλογικού μέτρου του επιστρέφεται το παράβολο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button