Turkish Reports (Türkçe)

Kıbrıs Anavatanının Kurtuluşu Hakkında Mücadele Bildirgesi

Declaration – Struggle for the Salvation of the Cypriot Homeland

1.Kıbrıs sorununu yaratan Türkiye’nin yayılm siyaseti olup Türk tarafının uzlaşmasızlığından dolayı sürümcemede kalıyor. Kıbrıs sorunu istilâ, sürekli işgal, şiddete dayalı sürgün, etnik temizlik, yerleşime dayalı demografik değişim sorunuydu ve öyle olmaya da devam ediyor.

  1. Türkiye’nin hedeflediği değişmez stratejik çözüm ise, tamamiyle kontrolü altında bulunduracağı hukuki ve egemen iki devletten olulmuş bir konfederasyon ile Kıbrıs’ın tamamını kontrol etmekti ve öyle olmaya da devam ediyor.
  2. Hedeflediğimiz çözüm: Vatanımızın (Kıbrıs Cumhuriyeti) Türkiye’nin istilâ ordusundan kurtarılması, birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yerinden edilenlerin evlerine geri döndürülmesi, egemenliğin, bağımsızlığın, toprak bütünlüğünün ve birliğinin yeniden sağlanması, taviz verilmeyecek hedeflerimizdir.
  3. Sorunun çözümü için önşart coğrafî alanın yeniden birleşmesiyle doğacak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı, toplumun, ekonominin, devletin iktidar güçleri vu kurumlarının birleştirilmesini öngörmelidir. Çözüm, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm yasal vatandaşlarının Kıbrıs’ın her köşesinde özgürce hareket etmesi, özgürce yerleşimi, mülk edinmesi ve dilediği alanda çalışabilmesine izin vermelidir. Demokratik hakların ön gördüğü seçme ve seçilme hakkının TEK seçmen listesi ve “bir vatandaş, bir oy” ilkeleriyle özgürce kullanabilmesidir.
  4. Çözüm, Demokrasi kurallarla işleyen adil ve işlevsel bir siyasi sistemi öngörmelidir.
  5. Kıbrıs sorunu dahilî ve uluslararası olmak üzere iki boyutludur:

_ _ _

Declaration – Struggle for the Salvation of the Cypriot Homeland

Déclaration de campagne pour le salut de notre pays

Erklärung zum Kampf um die Rettung des zypriotischen Vaterlandes

ОБРАЩЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НАШЕЙ КИПРСКОЙ РОДИНЫ!

  1. a) Dahilî boyutu:

Sadece Kıbrıs vatandaşlarını ilgilendirip iki toplumun temsilcileri arasında Kıbrıs dahilinde geliştirilecek diyalogla çözülmelidir.

  1. b) Uluslararası boyutu:

– Türkiye’nin istilâ ordusununve yerleşimcilerin geri çekilmesiyle ilişkilidir,

– İngiliz üslerinin fesh edilmesi,

– Uluslararası ve Avrupa hukukularının tahkim ettikleri TEK ve BÖLÜNMEZ egemenlik, vatandaşlık, uluslararasında tanınan tek Kıbrıs Cumhuriyeti geçmişin devamı ve evrimi olması,

Uluslararası boyut, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin himayesinde bir uluslararası konferansta tartışılmalı ve konferansın teşekkülü:

– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi.

-Kıbrıs Cumhuriyeti

-iki toplumun temsilcileri

-garantörler

-Avrupa Birliği

temsilcilerinden oluşmalı

Vatanımızın kurtuluşu ve bağımsızlık hedefine ulaşması için önerip desteklediklerimiz:

– Tüm halkın birlik ve seferberliği,

– Özgür Kıbrıs anavatanının korunması için savunma kalkanının güçlendirilmesi,

– Avrupa’nın prosedür ve mekanizmalarını kullanıp Türkiye’ye pahalıya mal olucak yara açılması,

– İngiliz üslerinin meşruiyetinin sorgulanması,

– Çok düzeyli ve çok boyutlu bir dış politikanın oluşturulması ve her dönem desteğimiz olan dost ülkelerle stratejik ittifakların geliştirilmesi.

Bu bildirgeyi imzalayan BİZLER aşağıda bahsedilenleri hariç tutmaktayız:

– Taksim

– İki devlet

– Konfederasyon

– İki Bölgeli İki Toplumlu sözde Federasyon

Bu Bildirgeyi kabullenen halkı, vatandaşları, örgütleri, partileri Kıbrıs adına seferberliğe davet ediyoruz

Declaration – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

İmzalaynlar:

Kostas Guliamos, Avrupa Üniversitesi Rektörü

Efstatios Efstatiu, eski milletvekili

Doros Teodoru, eski milletvekili

Andreas Georgiu, eski milletvekili

Doros Hristodulidis, eski milletvekili

Andonis Hrisostomu, eski AKEL merkez komitesi üyesi

Andrula Gürof, Harafgi Gazetesi eski müdürü

Spiros Kettiros, Gazeteci

Kiriakos Kiriaku, Gazeteci

Petros Petru, Gazeteci

Anti Ksenofondos, Gazeteci

(12.04.2021)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button