Greek Reports (Ελληνικά)

Διακήρυξη για Αγώνα για τη Σωτηρία της Κυπριακής Πατρίδας

Declaration – Struggle for the Salvation of the Cypriot Homeland

  1. Το Κυπριακό πρόβλημα δημιούργησε ο τουρκικός επεκτατισμός και το διαιωνίζει η τουρκική αδιαλλαξία. Το Κυπριακό ήταν και παραμένει πρόβλημα εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής, βίαιου εκτοπισμού, εθνικού ξεκαθάρισματος, εποικισμού και δημογραφικής αλλοίωσης της σύνθεσης του τοπικού πληθυσμού.

2. Στρατηγικός στόχος της Τουρκίας ήταν και παραμένει η άσκηση πλήρους ελέγχου επί ολόκληρης της Κύπρου με “λύση” συνομοσπονδίας η οποία θα προέλθει από “δύο νόμιμα και κυρίαρχα συνιστώντα κράτη”.

3. Η λύση που στοχεύουμε : Αμετάθετος στόχος μας παραμένει η Απελευθέρωση της πατρίδας μας (Κυπριακής Δημοκρατίας) από τα τουρκικά στρατεύματα, επιστροφή όλων των εκτοπισμένων στις εστίες τους, η αποκατάσταση της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας, εδαφικής ακεραιότητας και η ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4. Η λύση θα πρέπει να προκύψει μέσα από τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και να προϋποθέτει επανένωση του γεωγραφικού χώρου, ενοποίηση της κοινωνίας, της οικονομίας και των θεσμών άσκησης κρατικής εξουσίας. Η λύση θα πρέπει να επιτρέπει σε όλους τους νόμιμους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να διακινούνται ελεύθερα σε όλη την Κύπρο, να εγκαθίστανται ελεύθερα, να έχουν δικαίωμα ιδιοκτησίας και εργασίας σε όποια περιοχή επιθυμούν να ζήσουν. Να ασκούν τις Δημοκρατικές Ελευθερίες του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη βάση της Αρχής “ένας άνθρωπος, μία ψήφος” σε ένα ΕΝΙΑΙΟ εκλογικό κατάλογο.

5. Η λύση που θα επιτευχθεί πρέπει να είναι δίκαιη και λειτουργική που προϋποθέτει πολιτικό σύστημα που να λειτουργεί με τους κανόνες της Δημοκρατίας.

6. Το Κυπριακό έχει δύο πτυχές, την εσωτερική πτυχή και τη Διεθνή πτυχή.

α) Η εσωτερική πτυχή:

Αφορά αποκλειστικά και μόνο τους Κυπρίους πολίτες και θα πρέπει να λυθεί σε ενδοκυπριακό διάλογο μεταξύ των εκπροσώπων των δύο κοινοτήτων.

β) Η Διεθνής πτυχή:

– Αφορά την αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων και των εποίκων

– Κατάργηση των Βρεττανικών Βάσεων

– Το Διεθνές δίκαιο και το Ευρωπαϊκό δίκαιο θα κατοχυρώνουν ΜΙΑ και ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ κυριαρχία, μια ιθαγένεια, μια Διεθνή Οντότητα και να αποτελεί συνέχεια και μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Διεθνής πτυχή θα πρέπει να συζητηθεί σε Διεθνή Διάσκεψη υπό την αιγίδα του Σ. Α. του Ο. Η. Ε. και να αποτελείται απο:

-τα πέντε μόνιμα μέλη του Σ. Α. Ο. Η. Ε.

-την Κυπριακή Δημοκρατία

-τους εκπροσώπους των δύο κοινοτήτων

-τις εγγυήτριες δυνάμεις

-την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για να επιτευχθεί ο στόχος της Σωτηρίας και απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Προτείνουμε και υποστηρίζουμε :

– Παλλαϊκή ενότητα και συστράτευση

– Ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης για προστασία της ελεύθερης κυπριακής πατρίδας

– Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών διαδικασιών και μηχανισμών για να επιφέρουμε πραγματικό κόστος στην Τουρκία

– Αμφισβήτηση της νομιμότητας των Βρεττανικών Βάσεων

– Διαμόρφωση μιας πολυεπίπεδης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με φιλικές χώρες που διαχρονικά υπήρξαν το στήριγμα μας.

ΕΜΕΙΣ οι προσυπογράφοντες αυτή τη διακήρυξη αποκλείουμε:

-Τη διχοτόμηση

-Τα δύο κράτη

-Τη Συνομοσπονδια

-Τη Διζωνική Δικοινοτική δήθεν Ομοσπονδία

Declaration – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Καλούμε τον λαό, τους πολίτες, τις οργανώσεις, τα κόμματα που συμφωνούν με αυτή τη Διακήρυξη σε Παλλαϊκή Παγκύπρια Συστράτευση.

Συνυπογράφοντες:

Κώστας Γουλιάμος, Πρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Ευστάθιος Ευσταθίου, Πρώην βουλευτής

Δώρος Θεόδωρου, πρώην βουλευτής

Αντρέας Γεωργίου, πρώην βουλευτής

Δώρος Χριστοδουλιδης, πρώην βουλευτής

Αντώνης Χρυσοστόμου, Πρώην μέλος Π. Γ. ΑΚΕΛ

Αντρούλλα Γκιουρωβ, Πρώην Διευθύντρια Χαραυγής

Σπύρος Κέττηρος, Δημοσιογράφος

Κυριακος Κυριακου, Δημοσιογράφος

Πέτρος Πέτρου, Δημοσιογράφος

Ανθή Ξενοφώντος, Δημοσιογράφος

  • 12 Απριλίου 2021, Λάρνακα

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button