Greek Reports (Ελληνικά)

Δήλωση Γεωργίου Αρέστη

Έχω σε συντομία να δηλώσω τα πιο κάτω αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης ημερομηνίας 21/3/21 και τα οποία αναπαράχθηκαν από άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας:

  1. Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Αρέστης είναι ηλικίας 48 ετών, οικονομικά ανεξάρτητος και αυθύπαρκτος. Ούτε ήμουν εγώ εγγυητής του δανείου του προς την ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων προς το σκοπό αγοράς ακινήτου από επιχειρηματία ανάπτυξης γης.
  2. Η όποια διαφορά του γιού μου δεν ήταν με τον Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα (ΣΠΤ) αλλά με τον επιχειρηματία ανάπτυξης γης, ο οποίος, μετά από συναινετική ακύρωση του πωλητηρίου εγγράφου που έγινε με έγγραφη συμφωνία, ανέλαβε ο ίδιος την αποπληρωμή του δανείου, έλαβε κατοχή του ακινήτου και εισέπραττε ενοίκια από το 2008, παραλείποντας όμως να προβαίνει στην αποπληρωμή του δανείου ως η συμφωνία τους προνοούσε. Κατέχει και εκμεταλλεύεται το ακίνητο μέχρι σήμερα. Τονίζεται ότι ουδέποτε ο γιός μου έλαβε κατοχή του ακινήτου. Άρα ούτε καν κλειδιά έλαβε στην κατοχή του. Τονίζεται επιπλέον ότι το ακίνητο ήταν πάντοτε υποθηκευμένο στην ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων από τον επιχειρηματία.
  3. Στις 23/2/2016 ο γιός μου πρότεινε στην ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων όπως αναλάβει την αποπληρωμή του δανείου εφόσον ο επιχειρηματίας ανάπτυξης γης αρνείτο η παρέλειπε να το πράξει παρά το ότι ανέλαβε όμως παράλληλα κατοχή και εκμετάλλευση του ακινήτου. Δεν έλαβε ο γιος μου καμία απάντηση μέχρι σήμερα παρά την προθυμία του να πληρώσει υπό τις περιστάσεις το δάνειο, το οποίο κατέστη μη εξυπηρετούμενο αποκλειστικά λόγω της συμπεριφοράς του επιχειρηματία, ο οποίος είχε αναλάβει την αποπληρωμή του.  
  4. Ουδόλως εν όψει των πιο πάνω αισθάνθηκα ότι υπήρξε μεταξύ μου και του ΣΠΤ, σύγκρουση συμφέροντος, που να σχετίζεται με τους όρους εντολής της Επιτροπής.
  5. Εν πάση περιπτώσει, όσα στο πόρισμα της τριμελούς Επιτροπής καταγράφονται στηρίζονται σε αδιάσειστη μαρτυρία, προερχόμενη τόσο από Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Σε έγγραφα, προφορικές μαρτυρίες και παραδοχές όσων διαπιστώσαμε ότι ευθύνονται για την κατάρρευση του Συνεργατισμού.
  6. Επομένως ούτε με ευνοϊκό τρόπο ούτε με δυσμενή τρόπο είχα πρόθεση η λόγο να προσεγγίσω οποιονδήποτε των εμπλεκομένων. Στην μακρά δικαστική μου, πέραν των τριάντα ετών σταδιοδρομία, έμαθα να είμαι αντικειμενικός, ανεξάρτητος και ακέραιος. Τηρήσαμε με αυστηρότητα και ευλάβεια, τους όρους εντολής μας, οι οποίοι ήταν η ανεύρεση των αιτίων κατάρρευσης του ΣΠΤ που καμιά σχέση έχουν με τα πιο πάνω.
  7. Τέλος σημειώνω ότι ξενίζει το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι παρέδωσαν τα ελλιπή έγγραφα στην εφημερίδα Πολίτης, κατά κατάφορη παραβίαση κάθε πρόνοιας της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν το έπραξαν προηγουμένως ούτε και στην διάρκεια των 8 μηνών της έρευνας. Το έπραξαν δύο χρόνια και πλέον μετά την έκδοση του πορίσματος, και ενώ άρχισε η συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, η οποία μάλιστα επικεντρώθηκε στις ενδεχόμενες αστικές και ποινικές ευθύνες των υπευθύνων. Και δεν είναι σύμπτωση βέβαια ότι αυτό έγινε ύστερα και από δικές μου δηλώσεις στην Βουλή που προφανώς ενόχλησαν κάποιους από τους εμπλεκομένους.
  8. Αυτά προς αποκατάσταση της ορθής εικόνας των γεγονότων.
  • Λευκωσία, 22/3/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button