Greek Reports (Ελληνικά)

Εθνικής Κυριαρχίας Ανθρωπομετρικά Ισοδύναμα

Παρά την τεράστια πρόοδο της τεχνολογίας, ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της Ιατρικής, παραμένει αδιαμφισβήτητος χρυσός κανόνας.

Με την πάροδο των ετών έχουν αναπτυχθεί ειδικότητες, υποειδικότητες καθώς και υπερεξειδικεύσεις που ενίοτε αποπροσανατολίζουν από τον στόχο της προσέγγισης του ανθρώπου σαν συνόλου και ενιαίας προσωπικότητος.

Αυτό που βλέπουμε είτε στον εαυτόν μας είτε στους άλλους, ενώ μοιάζει να έχει συμπαγή χαρακτήρα, στο μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από νερό. Και κάπου που δεν φαίνεται, υπάρχει το Πνεύμα.

Κατ’ αναλογίαν και η Ελλα-δική μας Πατρίδα απαρτίζεται από τον κορμό, τα νησιά και όλα αυτά περιβάλλονται από τις θάλασσες που είναι αναπόσπαστο τμήμα της Εθνικής κυριαρχίας. Η διαφορά από το ανθρώπινο σώμα είναι ότι δεν περιβάλλεται από δέρμα αλλά από χαραγμένα σύνορα. Ανεξάρτητα δε από την απόσταση από το Κέντρο όλα είναι ισότιμα και εξίσου σημαντικά.

Ενδεχομένως να ήταν χρήσιμο σε κάποιους που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξία τμημάτων του Ελληνισμού γιατί βρίσκονται μακριά, να αναλογιστούν πόσο πρόθυμοι θα ήταν να ακρωτηριάσουν τα σώματά τους και να θυμηθούν την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου «…ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκαν εμίσησεν αλλ’ ανατρέφει και θάλπει αυτήν καθώς ο Κύριος της Εκκλησίαν».

Πολύς λόγος γίνεται για την έννοιαν Μαξιμαλισμός. Οι αυτόκλητοι γηγενείς διώκτες του, ονομάζουν έτσι, ότι αποτελεί εθνική κυριαρχία που αμφισβητείται από εγνωσμένους εχθρούς. Αυτοί επιδίδονται μάλλον σε μαξιλαρισμόν (με αυτό το πλευρό κοιμήσου που λέει η λαϊκή σοφία) που οδηγεί σε μηδενισμό και στην άνευ όρων παράδοση ιερών και οσίων. Ιστορικά παραδείγματα υπάρχουν άφθονα. Το αξιοπερίεργον είναι πώς στην πρώτη γραμμή της 5ης φάλαγγας ευρίσκονται άνθρωποι εντεταλμένοι στην υπεράσπιση της Χώρας μας. Φέρουν και τίτλους που αν μη τι άλλο οφείλουν να διαφυλάσσουν το κύρος τους.

Στη σχετική χορωδία επανασυγχρονίζεται και συστηματικός υβριστής της Κύπρου ο οποίος καταχρηστικώς χρησιμοποιεί και την λέξη «αδελφοί». Η συναφής ιερή σχέση και συγγένεια έχει σφυρηλατηθεί από αιώνων με κοινούς αγώνες, θυσίες, αίμα και αισθήματα. Χρησιμοποιείται δε συνειδητά με σεβασμό και συγκίνηση μεταξύ Ελλαδιτών και Κυπρίων.

Και μια που μοιράζονται αναθέματα και αφορισμοί από ιδεοληπτικούς και από καθέδρας, καλό είναι να γίνει επιτέλους μία σοβαρή επανεκτίμηση για το πόσο ολέθριο λάθος ήταν η αλλαγή πορείας από τον προαιώνιο στόχο της Ένωσης της Κύπρου με την Μητέρα Ελλάδα!

  • Καρδιολόγος

6 Ιουλίου 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button