Greek Reports (Ελληνικά)

Ανυπόφορη παραπληροφόρηση για την οικονομία

Αρχές Απριλίου, ο Υπουργός Οικονομικών με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας εφάρμοσαν το Σχέδιο Αναστολής Δόσεων προς τις τράπεζες, εξαιρώντας εξυπηρετούμενα δάνεια λόγω καθυστερημένων δόσεων -δάνεια με καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες θεωρούνται  εξυπηρετούμενα- με το αιτιολογικό ότι το επιβάλλουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Εντούτοις, δημοσιοποιήσαμε τις οδηγίες και τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το κράτος μπορεί να αποφασίσει για πολύ μεγαλύτερο εύρος αναστολής δόσεων από εκείνο που οι κυπριακές αρχές εφάρμοσαν!

Στο αίτημα να μας παραθέσουν τον όρο που επιβάλλει την εξαίρεση εξυπηρετούμενων δανείων (με κάποια καθυστέρηση), δεν υπήρξε ανταπόκριση. Δυστυχώς όμως, ο  αποκλεισμός τέτοιων εξυπηρετούμενων δάνειων, με δεδομένη την βιωσιμότητά τους αφού οι τράπεζες συνέχιζαν απρόσκοπτα την χρηματοδότησή τους, θα μετατρέψει πολλά σε κόκκινα, με απώλεια θέσεων εργασίας και εσόδων για το κράτος, ζημιές για τις τράπεζες κ.ά. Αν οι κυπριακές αρχές θεωρούν ότι με τέτοια τοκογλυφική προσέγγιση προστατεύουν τις τράπεζες, διαπράττουν σοβαρό ατόπημα κατά της κοινωνίας.

Στην πραγματικότητα, η ΕΕ έδωσε την δυνατότητα να διασώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους από την πραγματική οικονομία και οι αρχές της Κύπρου ενήργησαν αυθαίρετα, με το πρόσχημα ότι αυτό  επιβάλλει η ΕΕ, χωρίς να μας παρουσιάζουν το συγκεκριμένο κριτήριο.  Επιπλέον, οι κυπριακές αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν  την ίδια την Ευρ.  Επιτροπή, η οποία εξέδωσε (28/4/2020)  ερμηνευτική ανακοίνωση, με την οποία απευθύνεται στις αρχές των κρατών-μελών επιβεβαιώνοντας όσα εξαρχής παραθέταμε. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται «να εφαρμόζουν, όπου κρίνεται κατάλληλο, πλήρη αξιοποίηση της ευελιξίας» του εποπτικού πλαισίου. Στην Κύπρο εφαρμόστηκε μάλλον η ελάχιστη ευελιξία… Έστησαν μια «παγίδα» για άλλους, στην οποία εγκλωβίστηκαν οι ίδιοι: είτε θα εξαναγκαστούν να επανορθώσουν, παραδεχόμενοι ότι παρουσίασαν στρεβλωτικά τις οδηγίες, είτε θα επιμένουν στη σιωπή.

Σε αυτή την κρίση,  βασική αρχή αποτελούν τα άμεσα και στοχευμένα μέτρα προς την  πραγματική οικονομία (εργαζόμενους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις), στηρίζοντας  έμμεσα και τις τράπεζες. Άλλα κράτη της ΕΕ, αξιοποιώντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες, εφάρμοσαν πολύ ευέλικτα μέτρα. Επειδή στην Κύπρο επικρατεί μια ανυπόφορη παραπληροφόρηση, παραθέτουμε στοιχεία της Ευρ. Επιτροπής (27/4/2020) για κράτη που περιέλαβαν ήδη απευθείας στήριξη προς την πραγματική οικονομία (“direct grant aid”): Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πορτογαλλία, Ρουμανία, Σουηδία, Τσεχία.

Στην Κύπρο, ο κ. Αβ. Νεοφύτου χαρακτήρισε την εν λόγω προσέγγιση ως «πολιτική με τσιεκκούθκια»…

Κρίμα!

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας, πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας.

  • Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D)

Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωκοινοβουλίου – costas.mavrides@europarl.europa.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button