Greek Reports (Ελληνικά)

Σακελλαροπούλου από Έβρο: Αποτίω φόρο τιμής στους φύλακες των συνόρων μας

Το υψηλό φρόνημα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων εξήρε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την επίσκεψή της στο στρατιωτικό φυλάκιο στις Καστανιές Έβρου

Η ΠτΔ τόνισε ότι με πίστη και αποφασιστικότητα θα υπερβούμε κάθε πρόκληση και κίνδυνο και μίλησε για το πιο δύσκολο Πάσχα λόγω του κοροναϊού

  • Το Βήμα
Eðßóêåøç ôçò ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò Áéêáôåñßíçò Óáêåëëáñïðïýëïõ óôï õðïõñãåßï ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ôçí Ôñßôç 17 Ìáñôßïõ 2020.
(EUROKINISSI/ÐÑÏÅÄÑÉÁ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ/ÈÏÄÙÑÇÓ ÌÁÍÙËÏÐÏÕËÏÓ)

Το υψηλό φρόνημα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων εξήρε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την επίσκεψή της στο στρατιωτικό φυλάκιο στις Καστανιές του Έβρου, τονίζοντας ότι με πίστη και αποφασιστικότητα θα υπερβούμε κάθε πρόκληση και κάθε κίνδυνο.

  • Το πιο δύσκολο Πάσχα

Η πρόεδρος της…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button