Greek Reports (Ελληνικά)

Δήλωση Προέδρου Κ.Σ. ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, για τις προτάσεις της ΕΔΕΚ προς τον ΥΠΟΙΚ

Συγκεκριμένες και εποικοδομητικές προτάσεις για προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία

Δείτε τις δηλώσεις εδώ: Ο Πρόεδρος του Κ.Σ ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος για τις προτάσεις τις ΕΔΕΚ για την οικονομία.

Με την ευκαιρία της συζήτησης στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για το θέμα της κρατικής εγγύησης στον τραπεζικό τομέα ύψους 2 δις ευρώ, η ΕΔΕΚ ετοίμασε και απέστειλε στον Υπουργό Οικονομικών σειρά προτάσεων προς ενίσχυση κυρίως της ρευστότητας του κράτους αλλά και στήριξης των αυτοτελώς εργαζομένων, εργαζομένων και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας. Ανάμεσα στις προτάσεις που έδωσα στον Υπουργό περιλαμβάνονται:

 1. Τα μέτρα στήριξης των πολιτών (αυτοτελώς εργαζομένων, εργαζομένων) και των επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την πανδημία, πρέπει να είναι στοχευμένα για κάλυψη λειτουργικών εξόδων (όχι λιγότερο του 60%) και να παραχωρηθούν από το κράτος υπό μορφή ενίσχυσης και όχι από τον τραπεζικό τομέα υπό τη μορφή δανεισμού.

Όσον αφορά τον κατασκευαστικό τομέα τον οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει στην ανάκαμψη της οικονομίας, θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα:

 1. Για τις πωλήσεις ακινήτων μέχρι το τέλος του 2020:
 • να καταργηθεί ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών,
 • όπου απαιτείται καταβολή ΦΠΑ να μειωθεί στο 10%,
 • όπου απαιτείται η καταβολή μεταβιβαστικών τελών να μειωθεί στο 50%.
 1. Για τις πωλήσεις ακινήτων σε πολίτες τρίτων χωρών:
 • Να γίνεται διαδικτυακή διεκπεραίωση της αγοραπωλησίας.
 • Να γίνονται κατ’ αρχάς αποδεκτά τα σχετικά έγγραφα χωρίς την πιστοποίηση των διπλωματικών αρχών της Δημοκρατίας.
 1. Για την  απόκτηση πρώτης κατοικίας να δοθεί έκτακτη κρατική επιδότηση 20-30 χιλ. ευρώ.
 2. Να γίνουν ρυθμίσεις ώστε τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα να παραχωρούν στεγαστικά  δάνεια με χαμηλό επιτόκιο.

Επιπρόσθετα, στις προτάσεις περιλαμβάνονται κίνητρα για απλοποίηση των διαδικασιών ώστε να διατηρηθεί ικανοποιητική ροή εσόδων στα κρατικά ταμεία και να στηριχθούν τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής με τις μικρότερες δυνατές δημοσιονομικές επιπτώσεις:

 1. Να δοθούν κίνητρα σε πολίτες και επιχειρήσεις που δεν έχουν πληγεί από την κρίση και επιθυμούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις οφειλές τους προς το κράτος (Ληξιπρόθεσμες οφειλές Κ.Α., σχέδιο «Αριάδνη», Φόρος Εισοδήματος, έκδοση πολεοδομικής άδειας κ.ά.), να έχουν έκπτωση π.χ. 10%.
 2. Μείωση των συντελεστών φορολογίας για να υπάρξει η δυνατότητα εισδοχής στην αγορά μεγαλύτερου χρηματικού ποσού για ρευστότητα.
 3. Η κυβέρνηση να προχωρήσει σε δανεισμό με την έκδοση σχετικού ομολόγου για απορρόφηση του μεγαλύτερου δυνατού ποσού σήμερα, όπου το επιτόκιο είναι πολύ χαμηλό. Ενδεχόμενη καθυστέρηση στην έκδοση μπορεί να οδηγήσει είτε σε αυξημένο κόστος δανεισμού είτε και σε αποτυχία δανεισμού.
 4. Επιπρόσθετα να μελετηθεί σοβαρά και προσεκτικά η αξιοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε., όπως το σχέδιο δράσης (Action Plan), το SURE, το  De Minimis.
 5. Να προχωρήσει σε πρόσθετη ειδική φορολόγηση σε τράπεζες και εταιρίες πετρελαιοειδών, αναλογικά στη βάση του μεριδίου αγοράς που έχουν.
 6. Τέλος, όσον αφορά τον τουρισμό, λόγω των τεράστιων προβλημάτων που ενδεχομένως θα έχει λόγω της ευρείας επίπτωσης στις οικονομίες των χωρών, κυρίως των ευρωπαϊκών χωρών που είναι ο βασικός χώρος προέλευσης του τουρισμού μας, να δοθούν κίνητρα προς την κατεύθυνση λειτουργίας και όχι αναστολής λειτουργίας των ξενοδοχείων με στόχο σε κάποιο βαθμό να λειτουργήσει ο εσωτερικός τουρισμός.

Όπως τονίσαμε πάρα πολλές φορές από την πλευρά της ΕΔΕΚ, θα συνεχίσουμε στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνέργειας να δίνουμε συγκεκριμένες προτάσεις εποικοδομητικού χαρακτήρα για να στηρίξουμε τις προτάσεις της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που προκύπτει από την πανδημία. Αλλά την ίδια στιγμή να βρισκόμαστε Δίπλα στον Πολίτη για να μπορούμε να του διασφαλίζουμε στο ιατρικό επίπεδο την υγεία του, και στο οικονομικό επίπεδο τα μέτρα κοινωνικής προστασίας που θα πρέπει να έχει αυτές τις δύσκολες ώρες.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 6 Απριλίου 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button