Greek Reports (Ελληνικά)

Το Μεταναστευτικό σε Τουρκία & Ελλάδα ως: Σχέδιο, Εργαλείο, Όπλο

Τα 4 Α της καταστροφής της ανθρωπότητας:

Αμάθεια, Αντιζηλία, Απληστία, Αλαζονεία

Είναι γεγονός ότι το ανθρώπινο είδος μεταναστεύει από την πρώτη περίοδο εμφάνισης του Homo sapiens επί της γης.

Στις πρώτες περιόδους είτε για τον επιούσιο (ως τροφοσυλλέκτης, κυνηγός) είτε για την αποφυγή θανάσιμων κινδύνων (φυσικές καταστροφές, θεομηνίες, ασθένειες, κλιματικές αλλαγές) και στις επόμενες περιόδους για να προστατευθεί από το είδος του (λόγω πολιτισμικής ή/και στρατιωτικής ανωτερότητας πρώτα και για να αποφύγει τις πρακτικές του ισχυρού διαφορετικού έπειτα).

Ναι μεν η ανθρωπότητα προόδευε, όμως τα αίτια μετανάστευσης αυξήθηκαν λόγω των νέων αδυναμιών που εμφάνισε ο πολιτισμένος άνθρωπος (απληστία, αλαζονεία, επιβολή).

Επίσης είναι γεγονός ότι σ’ όλη την ανθρώπινη ιστορία οι μετανάστες χρησιμοποιήθηκαν ως αντικείμενα εκμετάλλευσης. Επειδή η ιστορία γράφεται από τους νικητές ή/και ισχυρούς της αντίστοιχης περιόδου, εκλείπει παντελώς από την παγκόσμια βιβλιογραφία η ενιαία ιστορία των ηττημένων μεταναστών (από φυσικά φαινόμενα ή από εχθρούς).

Μετά την αισθητή μείωση των “θερμών θρησκευτικών συγκρούσεων”, στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα (αι.) σημειώνονται:

 • το αποκορύφωμα της αποικιοκρατικής πολιτικής, που επιφέρει την αλλαγή του πολιτικού χάρτη της Αφρικής,
 • οι αποτυχημένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, που προκαλούν πτωχεύσεις κρατών ανά την υφήλιο,

που μοιραία θα επιφέρουν:

 • συγκρούσεις μεταξύ των ισχυρών Ευρωπαϊκών βασιλείων,
 • αιματηρό εμφύλιο στην Βόρειο Αμερική,
 • βία σ’ όλη την Αφρικανική ήπειρο,
 • εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες ανά την υφήλιο.

Έτσι οι εχθροπραξίες μεταφέρονται σε πυκνοκατοικημένες περιφέρειες από τις οποίες σημειώνονται μαζικές μεταναστεύσεις αμάχων προς πάσα κατεύθυνση.

Το 1899 ο Βαρόνος Martens διατυπώνει τον όρο διαφύλαξης δικαιωμάτων κατοίκων σε εμπόλεμες περιοχές (the Martens Clause)[1]. Αρχές του 20ου αι. με πρωτοπόρους Ευρωπαίους ηγέτες γίνονται προσπάθειες θεσμοθέτησης της έννοιας του “πρόσφυγα”[2]. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με την ίδρυση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και την Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (10/12/1948), στις 28/7/1951 στην Γενεύη θα τεθεί προς κύρωση στα κράτη μέλη του ΟΗΕ η Σύμβαση “περί της Νομικής Κατάστασης των Προσφύγων”. Ενώ η Ελλάδα θα κυρώσει άμεσα και ανεπιφύλαχτα τη Σύμβαση (Ν.Δ.3989/ ΦΕΚ Α’ 201-26/9/1959), η Τουρκική Δημοκρατία (ΤΔ), θα την υπογράψει με επιφυλάξεις (σε άρθ. 1 παρ Α και άρθ. 42) στις 28/8/1951.

Η εν λόγω Σύμβαση θα δεχτεί πολλαπλές διευκρινίσεις, συμπληρωματικές συμβάσεις και πρωτόκολλα [3]. Επιπλέον θα υπογραφούν αντίστοιχες συμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά ενώσεις ή/και συνασπισμούς κρατών[4]. Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ετήσιες εγκύκλιοι που εκδίδει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Όλα τα προαναφερόμενα συγκροτούν το Νομικό πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταναστών και προσφύγων τον 21ο αι.

Πρόσφυγας – Μετανάστης – Παράτυπος Μετανάστης

Με τις παγκόσμιες πολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις του 20ου αι, η υφήλιος θα μετατραπεί σε μία “γειτονιά”. Κυρίως από την δεκαετία του 1960 αρχίζουν να σημειώνονται μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, που δεν σχετίζονται με πολέμους ή λιμούς. Η ακμή του γεγονότος σημειώνεται με την κατάρρευση του Ανατολικού μπλοκ, όπου πολίτες χωρών του τέως Συμφώνου της Βαρσοβίας αναζητούν περιοχές, όπου θα μπορέσουν να διαβιώσουν αξιοπρεπώς. Τότε οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αναθεωρήσουν τα σκληρά μέτρα περί παραβίασης συνόρων και μετακινήσεων άνευ ταξιδιωτικών εγγράφων. Έτσι παγκοσμίως εδραιώνεται η έννοια της προστασίας των “οικονομικών μεταναστών”. Αν και η Ελλάδα ήταν χώρα που από τα τέλη του 19ου αι. σταθερά ανά 25 περίπου έτη, εξήγαγε οικονομικούς μετανάστες (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία, κ.ά), την δεκαετία του 1990 θα μετατραπεί σε χώρα υποδοχής μεταναστών (από Ανατολικό μπλοκ) και προσφύγων (λόγω Τούρκο-Κουρδικών και Αραβο-Κουρδικών συγκρούσεων σε Ανατολία και Ιράκ).

Μπροστά στις ραγδαίες εξελίξεις, η Διεθνής Αμνηστία και η Ύπατη Αρμοστεία καλούνται να διευκρινίσουν τη διαφορά του “πρόσφυγα” από τον “μετανάστη”. Έτσι, με τις επιφυλάξεις που εκφράζονται από “φιλοσόφους του Δικαίου”, διατυπώνονται οι ορισμοί:

Μετανάστης/ρια είναι το άτομο που εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του, προσβλέποντας σε καλύτερες οικονομικές ή/και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα του τελικού του/της προορισμού.

Πρόσφυγας είναι, ένα άτομο που εγκαταλείπει τη χώρα ή τον τόπο καταγωγής του, λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα, πολιτικών πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία της χώρας αυτής ή την επιστροφή σ’ αυτήν. (αρθ.1 παρ.2 Σύμβαση Γενεύης 1951).

Ως προς την Ύπατη Αρμοστεία τέλη του 2019 υπάρχουν κατατρεγμένοι 70,8 εκ. συνάνθρωποί μας (41,3 εκ. εκτοπισμένοι εντός της χώρας καταγωγής τους, 25,9 εκ. πρόσφυγες υπό προστασία της Ύπατης Αρμοστείας και 3,5 εκ. αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που απολαμβάνουν την προστασία των χωρών που τους αποδέχτηκαν)[5].

Λόγω του ότι πολλά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) χρησιμοποιούν τον όρο λαθρομετανάστης, η Ύπατη Αρμοστεία έχει προβεί στην εξής διευκρίνηση: Επειδή ο άνθρωπος ως όν δεν μπορεί να είναι λαθραίο αντικείμενο (λαθραίο μπορεί να είναι μόνο υλικό άψυχο αντικείμενο), και επειδή η έννοια “λαθραίο” παραπέμπει σε ποινικό αδίκημα (εφόσον, λόγω ανάγκης το ταξίδι άνευ ταξιδιωτικών εγγράφων είναι πταίσμα), ο δόκιμος όρος είναι “Παράτυπος Μετανάστης“.

Βέβαια τονίζεται ειδικά ότι, πρόσφυγες και μετανάστες υποχρεούνται να σέβονται τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας που βρίσκονται. Επίσης δεν προστατεύονται άτομα τα οποία έχουν διαπράξει εκτός της χώρας ασύλου εγκλήματα:

 • κατά της ειρήνης,
 • τρομοκρατίας,
 • πολέμου,
 • κατά της ανθρωπότητας ,
 • κάποιο σοβαρό και μη-πολιτικό.

Άτομο που συνεχίζει να παίρνει μέρος σε στρατιωτικές δραστηριότητες δεν μπορεί να λάβει άσυλο. (αρθ. 1 παρ. Ε, Στ, Σύμβαση Γενεύης 1951). Επίσης στο αρθ. 1 παρ. Γ της Σύμβασης αναφέρονται ειδικές περιπτώσεις που εξαιρούνται άτομα από τις ευεργετικές συνθήκες του ασύλου. Παράλληλα δε οι συμβαλλόμενες χώρες πρέπει να σεβαστούν τα δικαιώματα των προσφύγων όπως:

 • την προσωπική κατάσταση (αρθ.12, μία εξ αυτών ο θεσμός του γάμου),
 • το θρήσκευμα (αρθ. 4),
 • το δικαίωμα συνεταιρίζεσθαι (αρθ. 15),
 • το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια (αρθ.16),
 • κά.

Το άρθρο 7 της Σύμβασης της Γενεύης

Το σημαντικότερο είναι ότι η Ύπατη Αρμοστεία στηρίζει πρόσφυγες μόνο για τρία έτη. Μέχρι το πέρας αυτής της περιόδου ο αιτών άσυλο πρόσφυγας πρέπει να μεταβεί ή σε χώρα που του έχει παραχωρήσει άσυλο ή να πολιτογραφηθεί στη χώρα που φιλοξενείται (αρθ. 7 παρ. 2,3, Σύμβαση Γενεύης 1951), είτε να περιφέρεται παράνομα. Το ζήτημα της παράνομης διαμονής συντελεί και στην πλήρη εκμετάλλευση του πρόσφυγα όπου και αν εγκλωβιστεί. Επειδή κάθε πρόσφυγας έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία φορά αίτηση ασύλου (αρθ. 1 παρ. Γ, Σύμβαση Γενεύης 1951) ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί “τα αγαθά” από τις ευεργετικές διατάξεις της Ύπατης Αρμοστείας, που του παρέχονται στην 3ετη περίοδο αναμονής έγκρισης του αιτήματος ασύλου, εμφανίστηκε “ο κανόνας” κυκλοφορίας των αιτούντων άσυλο άνευ ταξιδιωτικών εγγράφων. Έτσι ο “εκμεταλλευτής των ευεργετικών διατάξεων” σε κάθε χώρα που εμφανίζεται δηλώνει νέα στοιχεία και απολαμβάνει εκ νέου τα αγαθά των ευεργετικών διατάξεων. Αν και το θέμα τοπικά αντιμετωπίστηκε με λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, επειδή δεν έχουν ακόμα ενοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο οι βάσεις δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο “εκμεταλλευτής” με συνεχή αλλαγή τοποθεσιών επιτυγχάνει συνεχώς τις απολαβές.

Οι διαφορές αντίληψης και δυνατότητας παροχής “ελαχίστων απαιτούμενων αγαθών προς αξιοπρεπή διαβίωση” μεταξύ Δύσης και υπολοίπων χωρών, συντελούν στο να αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο η μορφή της μετανάστευσης. Έτσι στα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ατόμων που μεταναστεύουν έχει αυξηθεί υπερβολικά. Τα γεγονότα του Έβρου που ξεκίνησαν την Καθαρά Δευτέρα τις 2/3/2020, μας υποδεικνύουν ότι η Σύμβαση του 1951 χρήζει επιπλέον διευκρινήσεων και δικλίδων για τον χαρακτηρισμό των: “Πρόσφυγα – Μετανάστη – Παράτυπου Μετανάστη”.

Παρακάτω θα επανέλθουμε στη νεοφιλελεύθερη αντίληψη της “προσφυγικής βιομηχανίας”, όμως πρώτα ας δούμε την πολιτική εκμετάλλευση της Σύμβασης του 1951.

Η ΤΔ στα αχνάρια εφαρμογής του “Εθνικού Όρκου” και η ΕΕ

Ο γράφων σε μακροσκελή και αναλυτική μελέτη, που είχε αναρτήσει τον Απρίλιο του 2016, είχε αναφερθεί στους κινδύνους που θα αντιμετώπιζαν Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)[6]. Τώρα που γίνονται ορατά τα προβλεπόμενα, ας αναλύσουμε τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια συνοδευόμενα από απορίες και προβλέψεις.

Χάρτης 1: Απαιτήσεις Ισραήλ περί “ζώνης ασφαλείας”

Από την πρώτη μέρα εμφάνισης της “Συριακής Άνοιξης” στην πόλη Daraa (15/3/2011), οι Ισραηλινές Αρχές έχοντας υπόψη τα γεγονότα που συνοδεύουν την “Αραβική Άνοιξη”, εγείρουν θέμα ασφάλειας για τη χώρα τους:

Χάρτης 1: Απαιτήσεις Ισραήλ περί “ζώνης ασφαλείας”
 • Από την μία το Ισραήλ επίσημα εγείρει θέμα “εθνικής ασφάλειας” και ζητά να οριστεί “ζώνη ασφαλείας” βάθους 10 χλμ. από τα σύνορα του Golan, βάθος το οποίο απέχει περίπου 20χλμ. από τα επίσημα σύνορα του Ισραήλ. Στη νέα ζώνη που απαιτείται συγκαταλέγονται 17 χωριά με περίπου 15.000 κατοίκους, ως επί το πλείστον Δρούζοι[7]. Οι υπεύθυνοι του ΟΗΕ θα αρνηθούν την εν λόγω απαίτηση προβάλλοντας τις επιφυλάξεις τους ότι τις ίδιες απαιτήσεις μπορούν να εγείρουν ΤΔ και Ιορδανία.
 • Από την άλλη ο Bashar Hafez al-Assad (Assad, Άσαντ) από αρχές του 2015 καταγγέλλει ότι οι αεροπορικές δυνάμεις του Islamic State Iraq and Sham (ISIS, Ισλαμικό Κράτος Ιράκ και Δαμασκού) είναι αυτές του Ισραήλ[8].

Λόγω της ραγδαίας και βάρβαρης εξάπλωσης του ISIS, η ΤΔ μέχρι το τέλος του 2014 θα δεχθεί περίπου 2 εκ. πρόσφυγες. Ο Recep Tayyip Erdoğan (RTE), καταργώντας την βίζα σε Ισλαμικά κράτη, καλεί τους Μουσουλμάνους πρόσφυγες στην ΤΔ αποκαλώντας τους “αδελφοί μας Μουσουλμάνοι”, τονίζοντας ότι είναι Ισλαμική υποχρέωση να τους φιλοξενήσουν. Όταν οι φιλοξενούμενοι, όπως καταγγέλλουν οι Αρχές της ΤΔ, τέλη του 2018 αγγίζουν τα 5 εκ., μετατρέπονται σε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Δύση αποβλέποντας στα ταμεία των ΜΚΟ, ταμεία που λόγω του “μεταναστευτικού” εμφανίζουν πλεόνασμα !

Χάρτης 2. Η “κατάσταση” στη Συρία Ιούνιο 2015

Στις 29/9/2014 ο βοηθός Πρωθυπουργού της ΤΔ Bülent Arınç κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Καμπούλ θα δηλώσει ότι η ΤΔ θα προβεί σε διαδικασίες δημιουργίας “ζώνης ασφαλείας” στα σύνορα Συρίας και Ιράκ[9].

Μετά τις πολεμικές επιτυχίες των Κούρδων στο Kobanê (15/9/2014 – 15/3/2015, Κομπάνι, πόλη στα Τούρκο-Συριακά σύνορα), στις οποίες εμπλέκονται όλες οι ένοπλες Κουρδικές ομάδες. Το Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD, Κόμμα Ένωση Δημοκρατών) θα ανακοινώσει την αυτόνομη Κουρδική περιοχή της Βόρειας Συρίας (Rojava). Στις 26/6/2015 ο RTE θα ανακοινώσει τις προθέσεις της ΤΔ να δημιουργήσει “ζώνη ασφαλείας” εντός της Συριακής επικράτειας[10], προσθέτοντας ότι η ΤΔ ποτέ δεν θα δεχτεί την ίδρυση Κουρδικού κράτους Βόρεια της Συρίας [Κοίτα χάρτη 2]. Θα επαναλάβει το ίδιο στις 29/6/2015 στο Millî Güvenlik Kurulu (MGK, Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας), ζητώντας από τις Ένοπλες Δυνάμεις να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση του ISIS και του PYD[11]!

Χάρτης 3: Το 3ο μεγαλύτερο τείχος της υφηλίου

Αρχές του 2016 Ομοσπονδία της Ρωσίας και ΕΕ συμφωνούν ότι τα “no fly zones” (ζώνες απαγόρευσης πτήσεων) μπορούν να κηρυχτούν στη Συρία με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑ-ΟΗΕ), χωρίς να υπάρχει η συγκατάθεση της Δαμασκού. Αρχίζει η “κατά το δοκούν ερμηνεία” των ψηφισμάτων του ΣΑ-ΟΗΕ. Την ίδια περίοδο η ΤΔ θα ισχυριστεί ότι: “Εισέρχονται στην ΤΔ πρόσφυγες αλλά και Κούρδοι τρομοκράτες από την ημιαυτόνομη περιφέρεια της Κουρδικής διοίκησης του Afrin” (Αφρίν, Βορειοδυτική περιφέρεια της Συρίας. Με την έναρξη της “Συριακής Άνοιξης” ελέγχεται από PYDYPG). Έτσι με πρόσχημα την “εθνική ασφάλεια”, η ΤΔ από τον Ιανουάριο του 2016 ξεκινά από τα Τούρκο-Συριακά σύνορα της Αντιοχείας (για την ΤΔ, Hatay=Χάταϊ) την ανέγερση τείχους [(ύψος 3μ. πάχος 2μ.) Κοίτα χάρτη 3]. Η ανέγερση του τείχους θα χρηματοδοτηθεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας της ΤΔ [Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)].

Βάσει της 6ης εκ των έξι αρχών που συμφωνήθηκαν στις Βρυξέλες μεταξύ ΤΔ – ΕΕ στις 16/3/2016 για τον τρόπο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης όπως αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Ε.Σ.) στις 17 – 18/3/2016, η ΤΔ από την μία θα γίνει αποδεκτή ως “ασφαλής περιοχή για πρόσφυγες”, από την άλλη λόγω “εθνικής ασφάλειας” θα εισβάλλει στη Συρία, προκαλώντας κύμα προσφύγων. Συγκεκριμένα οι Ισραηλινές δυνάμεις στις 11/7/2016 θα εισέλθουν στα εδάφη της Συρίας και θα καταστρέψουν οτιδήποτε κινείται σε απόσταση 300 μ. από τα αναδιαμορφωμένα σύνορα των υψιπέδων του Golan[Κοίτα χάρτη 1]. Ακολουθεί η εισβολή της ΤΔ στις 24/8/2016.

Την περίοδο (31/5/2016 – 27/8/2016) οι Κουρδικές δυνάμεις YPG και οι SDF (Syrian Democratic Forces, Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, απαρτίζονται από στρατιωτικές ομάδες των εθνοτήτων της Συρίας υπό Κουρδικής διοίκησης) υποστηριζόμενες από ολιγομελείς ομάδες των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ θα καταλάβουν τη Manbij (Μανμπίζ, Ιεράπολη), πρωτεύουσα του ISIS στη Συρία. Τις τελευταίες μέρες της μάχης Manbij, όταν πλέον διαφαίνεται το αποτέλεσμα, στις 22/8/2016 το Τουρκικό πυροβολικό θα σφυροκοπήσει θέσεις των YPG και SDF. Έτσι αρκετοί μαχητές του ISIS θα βρουν την ευκαιρία να δραπετεύσουν από την πολιορκημένη Manbij και θα αποτελέσουν τους νέους πρόσφυγες του ηττημένου ISIS. Τότε δεν θα εισακουστούν οι καταγγελίες του εκπροσώπου των Συμμαχικών Δυνάμεων[12], ότι η ΤΔ στηρίζει απροκάλυπτα το ISIS, γεγονός που καταγγέλθηκε και από τον Γάλλο Πρόεδρο Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron κατά την διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο στις 10/12/2019[13].

Δυστυχώς ο Macron την περίοδο που συντάσσονταν η παρούσα ανάλυση, καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον RTE σε “γύφτικο παζάρι” για να οριστεί το πόσο θα χρεωθεί ο Ευρωπαίος πολίτης προς απόδοση “φόρου υποτελείας” στην ΤΔ, όταν τα κράτη της ΕΕ στέναζαν από τις επιπτώσεις του κορωναϊού.

Το νέο δεδομένο της εισβολής των Τουρκικών δυνάμεων στη Συρία είναι η επανεμφάνιση του θεσμού των başıbozuk (μπασιμποζούκ)[14]. Η ΤΔ χρησιμοποιώντας τους μισθοφόρους του Συριακού Αραβικού Στρατού (SAA)[15], βαφτίζοντάς τους Ελεύθερος Συριακός Στρατός (Free Syrian Army, FSA που τροφοδοτείται από την ΤΔ,) θα τους υποκινήσει σε θηριωδίες (εθνοκάθαρση) προς απόκτηση λαφύρων, όπως ορίζει το Ισλαμικό Δίκαιο. Έτσι τα αδικήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται υπέρ της ΤΔ, θα χρεωθούν στη Συρία ..!

Με την εισβολή οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις καταλαμβάνοντας την περιφέρεια Al-Bab (6/11/2016 – 23/2/2017) θα ανακόψουν:

 • Την επικοινωνία Afrin με Manbij,
 • Την Rojava (δημιουργώντας δύο ξεκομμένες Κουρδικές περιφέρειες),
 • Το στρατηγικό σχέδιο των Κούρδων, να βρουν έξοδο στη θάλασσα.

Όταν ΗΠΑ και Ομοσπονδία της Ρωσίας επέτρεψαν την άλωση της περιφέρειας Al-Bab από την ΤΔ, διαφάνηκε ξεκάθαρα το μέλλον των Κούρδων της Συρίας…

Το Ισραήλ θα προβεί σε “πονηρότερο” σχέδιο. Χρηματοδοτώντας από την μία τις ΜΚΟ και από την άλλη “επαναστάτες” κατά του καθεστώτος Assad, αθόρυβα θα αποκτήσει τον έλεγχο της ποθούμενης “ζώνης ασφαλείας”[16]. [Κοίτα χάρτη 1].

Απορία 1: Εφόσον οι αιματηρές αντιδράσεις των Μουσουλμάνων βασίζονται στις χρόνιες καταπιέσεις του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων, πώς στην διένεξη ISIS δεν έχει πέσει σφαίρα εντός της επικράτειας του Ισραήλ, που συνόρευε με το Χαλιφάτο, ενώ η Ευρώπη πλήττεται από “τρομοκρατικές ενέργειες”;

Στις 20/1/2018 οι Ένοπλες Δυνάμεις της ΤΔ θα ξεκινήσουν την επιχείρηση “κλάδος ελιάς” με στόχο την “κάθαρση του Νομού Afrin της Συρίας από τρομοκράτες ” (εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο ISIS ουδέποτε κατόρθωσε να εισβάλει στο Afrin). Οι επικαλούμενοι τρομοκράτες ήταν οι δυνάμεις του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος PKK των PYD-YPG και SDF. Επίσης στην εν λόγω επιχείρηση, εμπροσθοφυλακή ήταν πάλι οι λαφυραγωγοί του SAA, συνεχίζοντας την εθνοκάθαρση κατά Κούρδων, Ασσυρίων, Αρμενίων, Σιιτών Αράβων και Χριστιανών Αράβων.

Χώρα Σύριοι
ΤΔ 3.600.000
Λίβανος 910.256
Ιορδανία 656.103
Ιράκ 322.228
Αίγυπτος 129.642
Ελλάδα 8.535
Σύνολο 5.626.764

Πίνακας 1. Σύριοι πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες (31/12/2019)

Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία

Διαμόρφωση: Β. Κυρατζόπουλος

Στις 28/3/2018 θα λήξει η επιχείρηση “κλάδος ελιάς” με την οποία η ΤΔ θα κατακτήσει 6 δήμους και 286 χωριά της Συρίας. Αμφότερες οι πλευρές θα ανακοινώσουν διαφορετικό ύψος απωλειών. Όμως, όπως δηλώνουν στελέχη του ΟΗΕ, ο πληθυσμός του νομού προ των μαχών ανέρχονταν σε 323.000 και με το τέλος των εχθροπραξιών είχαν απομείνει μόνο ~ 110.000. Σημειώνεται δε ότι 75.000 είχαν προσφύγει στο Tal Refaat και άλλοι 25.000 σε Nubul, Zahraa και στα γύρω χωριά[17]. Εάν λάβουμε υπόψη και τις ~ 5.000 καταγεγραμένες απώλειες των μαχών, αγνοείται η τύχη περίπου ~ 108.000 ανθρώπων…

Απορία 2. Έχοντας υπ’ όψιν ότι ο μέγιστος αριθμός απωλειών στις μάχες ανέρχεται σε 5.303 και των καταγεγραμμένων προσφύγων σε (~100.000), αγνοείται η τύχη ~108.000 ανθρώπων. Ποια είναι η έρευνα που διεξήχθη από τον ΟΗΕ;

Εφόσον από τα 911 χλμ συνοριακής γραμμής Συρίας – Τουρκίας μέχρι τις 14/5/2017 είχαν ολοκληρωθεί 511,73 χλμ τείχους [18], ήταν αδύνατο εάν υπήρξε κύμα προσφύγων προς την ΤΔ να μην πέσει επάνω στο τείχος.

Την ίδια περίοδο ο RTE, όπου και αν βρίσκονταν κατηγορούσε την ΕΕ, ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την ΤΔ σ’ ότι αφορά την περίθαλψη των “αιτούντων άσυλο”. Ειδικά συνεχίζει να τονίζει ότι η ΤΔ φιλοξενεί 3,6 εκ. πρόσφυγες από Συρία [Κοίτα πίνακα 1]. Στον ιστότοπο της Ύπατης Αρμοστείας εκλείπει παντελώς η αναλυτική κατανομή των προσφύγων ανά γεωγραφική περιοχή στην ΤΔ, ενώ εμφανίζονται αναλυτικότατες πληροφορίες για τις γείτονες χώρες που φιλοξενούν Σύριους πρόσφυγες ή/και “αιτούντες άσυλο”. Σε κάθε συνάντηση του RTE με ηγέτες της ΕΕ τίθεται το θέμα άρσης βίζας για πολίτες της ΤΔ προς χώρες της ΕΕ, γιατί;

Έτος Απαιτητά Εισερχόμενα Έλλειμμα
2018 390,6 124,8 265,8
2019 436,1 131,6 304,5
Σύνολο 826,7 256,4 570,3

Πίνακας 2: Ύψος απαιτητών Ύπατης Αρμοστείας σε εκ.$ ΗΠΑ και έλλειμμα

Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία

Διαμόρφωση: Β. Κυρατζόπουλος

Απορία 3: Η ΤΔ επιτρέπει να λειτουργήσουν ελεύθερα τα στελέχη της Ύπατης Αρμοστείας; Οι αριθμοί που ανακοινώνονται από κυβερνητικούς της ΤΔ, επιβεβαιώνονται από θεσμούς του ΟΗΕ; Πού αναρτώνται οι αντίστοιχοι πίνακες; Γιατί το έλλειμμα της Ύπατης Αρμοστείας [Κοίτα Πίνακα 2] δεν καλύπτεται από τις επιχορηγήσεις της ΕΕ προς την ΤΔ, επιχορηγήσεις  που τα τελευταία τρία χρόνια (2017 – 2019) ανέρχονται σε 6 δις Ε;

Προφανώς το τείχος στα Τούρκο-Συριακά σύνορα ήταν εποικοδομητικό για την ΤΔ, όπου τέλη του 2017 ξεκινά την ανέγερση νέου τείχους και στα Τούρκο-Ιρανικά σύνορα μήκους 144 χλμ., του οποίου το 55% θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2018[19].

Απορία4: Η ΤΔ από το 1984 σταθερά και συνεχόμενα εισβάλλει στο Ιράκ, ως περιοχή ορμητηρίων των “τρομοκρατών Κούρδων ” στην ΤΔ. Όμως τώρα που θωρακίζει τη χώρα με τείχη αφήνει ακάλυπτα τα Τούρκο-Ιρακινά σύνορα. Γιατί;

Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου του 2018 στην περιοχή Καβύλης του Έβρου πολυπληθής ομάδα “μεταναστών”, προβάλλοντας διάφορες αιτιολογίες, ανά 5 μέρες και για 3 ώρες θα κλείνουν την κυκλοφορία στην βασική αρτηρία που συνδέει τις Καστανιές με την Ορεστιάδα[20]. Τότε το γεγονός παρουσιάστηκε ως “ασύμμετρα σενάρια”, όμως εάν συνδυάζονταν με τα γεγονότα των Νότιο Ανατολικών συνόρων της ΤΔ, η λέξη “σενάρια” προφανώς θα αντικαθιστούνταν με άλλη. Γιατί; Ας το δούμε:

Η Μάχη του İdlib και η Απειλή του Έβρου

Χάρτης 4: Περιφέρεια İdlib10/8/2019

Το 2012 όταν το ISIS εξαπλώνονταν ραγδαία, η ΤΔ από την μία με τις Μυστικές Υπηρεσίες της στήριζε το Χαλιφάτο, από την άλλη τον Απρίλιο του 2012 ο RTE προβάλλοντας το άρθ. 5 του Καταστατικού Χάρτη του Συμφώνου του ΝΑΤΟ, ζητά την προστασία των συνόρων της ΤΔ από το ΝΑΤΟ για τυχόν αεροπορικές επιδρομές [21]. Τότε μέσω της αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ του İncirlik (Ιντζιρλίκ, τοποθεσία πλησίον των Αδάνων) θα σταλούν 6 Μοίρες Patriot (2 Ολλανδικές, 2 Γερμανικές και 2 από ΗΠΑ), καθώς και 400 άνδρες για την λειτουργία τους. Οι Μοίρες Patriot θα πάρουν θέση κατά μήκος των Τούρκο-Συριακών συνόρων[22]. Επίσης το 2015 κατόπιν αιτήματος της ΤΔ θα προωθηθούν 6 Μοίρες Patriot των Ισπανικών Ένοπλων Δυνάμεων[23], οι οποίες θα παραμείνουν στο İncirlik μέχρι τέλη του 2019.

Με την εισβολή των Τουρκικών Ένοπλων Δυνάμεων στη Συρία, όλες οι ΝΑΤΟ`ϊκές Μοίρες Patriot θα υποχωρήσουν στο İncirlik. Εφόσον η ΤΔ δεν “οικειοποιήθηκε” τους Patriot, τέλη του 2018 στράφηκε προς την Ομοσπονδία της Ρωσίας και παρά τις όποιες ενστάσεις της διοίκησης του ΝΑΤΟ, προμηθεύτηκε τους S-400, καταβάλλοντας 2.5 δις $ ΗΠΑ. Όταν ο RTE πίεζε την ΕΕ για να του χορηγηθούν επιπλέον κονδύλια για τις ανάγκες των προσφύγων, η αγορά των S-400 στο σύνολό της θα κοστίσει στην ΤΔ 9 δις $ ΗΠΑ και πολιτική αστάθεια με το ΝΑΤΟ[24]!

Ο Συριακός στρατός με την βοήθεια των Ρωσικών δυνάμεων αρχές του 2018 θα καθαρίσει και τις τελευταίες εστίες των αντιφρονούντων της περιφέρειας του Aleppo (Χαλέπι, Βέροια). Έτσι οι δυνάμεις των αντιφρονούντων (συγκαταλεγόμενων και των τελευταίων του ISIS), θα υποχωρήσουν στην οικονομικά εύπορη περιφέρεια του İdlib της Συρίας, όπου ο πληθυσμός της μαζί με τους εσωτερικούς πρόσφυγες θα ανέλθει σε 3,2 εκ. κατοίκους.

Απορία 5:Πώς ανεφοδιάζονταν οι ομάδες των αντιφρονούντων, όταν ήταν περικυκλωμένες από: Ανατολικά τα Ρωσικά στρατεύματα της Latakia, Βόρεια τα Τουρκικά σε Afrin και Al Bab, Νότια τα Συριακά του Assad και Ανατολικά τα Κουρδικά;

Στα μέσα του 2018 τα Συριακά στρατεύματα ξεκινούν τις προετοιμασίες για την επανάκτηση της περιφέρειας İdlib. Με τις εν λόγω εξελίξεις ο RTE και ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Vladimir Vladimirovich Putin (Putin) στις 17/9/2018 στο Sochi (Σότσι, λιμάνι της Ρωσίας ανατολικά του Ελλήσποντου), θα υπογράψουν τη Συμφωνία Sochi – 2018. Βάσει της συμφωνίας αμφότερες οι πλευρές θα αναλάβουν την υποχρέωση δημιουργίας “ασφαλούς ζώνης” μέσα στην περιφέρεια İdlib βάθους 15 – 20 χλμ. (αρθ.3), η οποία θα έπρεπε να υλοποιηθεί μέχρι τις 10/10/2018 (αρθ.6). Η ΤΔ θα ενισχύσει τους θύλακες παρατηρητηρίων (αρθ.1)[Κοίτα χάρτης 4, κόκκινες κουκίδες]. Οι αυτοκινητόδρομοι Μ4 (Aleppo – Al Bab – Manbij) και Μ5 (Aleppo – Saraqib – Hamah – Homs) θα ανοίξουν με ασφάλεια σε κυκλοφορία (αρθ.8). Την εφαρμογή της συμφωνίας θα αναλάβουν Ρωσικές και Τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. ΕΕ και ΝΑΤΟ θα σιωπήσουν υπό την απειλή “άτακτης εξόδου” άμαχου πληθυσμού από το İdlib [25].

Το Μάιο του 2019 τα Συριακά στρατεύματα προβάλλοντας λόγους “εθνικής ασφάλειας” θα εισβάλουν στην περιφέρεια İdlib. Στηριζόμενα από το βαρύ πυροβολικό θα κατακτήσουν σημαντικούς δήμους και οικισμούς. Κατά την περίοδο που τα Συριακά στρατεύματα ελέγχουν πλήρως το Νότιο İdlib, στις 20/6/2019 στο Kocaeli (Κοτζάελι, Νικομήδεια, πλησίον του ναυστάθμου του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού) σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της ΤΔ θα παραβρεθεί στην τελετή απόπλου του πλοίου – γεωτρύπανου Yavuz (Γιαβούζ)[26].

Όπως αναφέρουν τα Τουρκικά ΜΜΕ, οι επιθέσεις του βαρύ πυροβολικού των Συριακών Δυνάμεων, την περίοδο 10/5/2019 – 22/10/2019 θα προκαλέσουν μεταξύ του άμαχου πληθυσμού 1.800 νεκρούς και περίπου 1.942.000 (~61% του πληθυσμού της περιφέρειας) νέους πρόσφυγες, που θα μετακινηθούν προς διάφορες κατευθύνσεις. Ο ΟΗΕ στις 26/12/2019 θα ανακοινώσει ότι το αντίστοιχο προσφυγικό κύμα περιορίζεται σε 250.000[27], από τους οποίους οι 80.000 κατευθύνονταν προς την ΤΔ[28]. Οι συγκρούσεις θα κοπάσουν στις 22/10/2019 με τη νέα Συμφωνία Sochi – 2019 (RTE – Putin).

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων του Idlib -2019, σημειώνεται η οπισθοχώρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ που στήριζαν τους Κούρδους της Συρίας, με συνέπεια οι Τουρκικές δυνάμεις να απειλούν το Kobanê. Το Kobanê είχε αντέξει στις επιθέσεις του ISIS με βαριές απώλειες από πλευράς των αμυνόμενων Κουρδικών δυνάμεων[29]. Οι εν λόγω μάχες είχαν αποκαλύψει την πραγματική θέση της ΤΔ σ’ ότι αφορά την σχέση της με το ISIS. Στις 17/10/2019, ΗΠΑ και ΤΔ στην Άγκυρα υπογράφουν συμφωνητικό με το οποίο οι ΗΠΑ αποδέχονται να μεσολαβήσουν, ούτως ώστε σε 120 ώρες οι Κουρδικές δυνάμεις του YPG να οπισθοχωρήσουν κατά 32 χλμ νοτιότερα των Τούρκο-Συριακών συνόρων (αρθ.11). Μετά την οπισθοχώρηση των Κούρδων μαχητών (μερικοί συνοδεύονταν και από τις οικογένειές τους), την αστυνόμευση “της ζώνης” θα αναλάβουν Τουρκικές και Ρωσικές αστυνομικές δυνάμεις, όπως ορίζει η Συμφωνία Sochi – 2019 (αρθ. 5). Ενδιάμεσα η ΤΔ προμηθεύεται το Ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα των S-400!

Κατόπιν πιέσεων της ΤΔ, ΗΠΑ και Ρωσική Ομοσπονδία με τις Συμφωνίες Άγκυρας και Sochi – 2019 συνομολόγησαν και συνετέλεσαν να εκπληρωθεί ένας επιπλέον στόχος της ΤΔ. Όταν ο RTE πανηγύριζε στην Άγκυρα, οι καμπάνες γι’ αυτόν έκρουαν στη Ζυρίχη. Η τέως Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (11/8/1999 – 30/1/2007) και τέως Επιθεωρήτρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη Συρία (9/2012 – 8/2017) Carla del Ponte, στις 26/10/2019 σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των συμφωνιών στην Ελβετική Εφημερίδα Schweiz am Wonchenende, δηλώνει για τον RTE: ” Πρέπει να ξεκινήσει έρευνα με την κατηγορία εγκληματίας πολέμου. Δεν πρέπει να ξεφύγει ατιμώρητος” …

Απορία 6: Στη συγκεκριμένη περίοδο το πιο αρμόδιο πρόσωπο που μπορούσε να εκφράσει γνώμη για τα αδικήματα κατά της ανθρωπότητας που τελούνταν στην Συρία ήταν η Carla del Ponte. Ερευνήθηκαν οι καταγγελίες της; Εάν όχι γιατί;

Παρότι μέσω της Συμφωνίας Sochi – 2019 συμφωνήθηκε ο περιορισμός στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια Idlib, συνεχίζουν την προέλασή τους τα Τουρκικά στρατεύματα από Βορά και τα Συριακά από Νότο. Αμφότεροι επικαλούνται ότι προορίζονται για την εξάλειψη των ένοπλων άτακτων ομάδων. Ξεχωριστά για κάθε πλευρά διαφορετικές ομάδες θεωρούνται και “τρομοκράτες”. Έτσι ήταν αναπόφευκτο να έλθουν σε αντιπαράθεση τα δύο κυβερνητικά στρατεύματα.

Στις 20/2/2020 μετά τις συγκρούσεις θα σκοτωθούν δύο και θα τραυματιστούν άλλοι πέντε στρατιώτες των Τουρκικών Ένοπλων Δυνάμεων, όπου θα αποκαλυφθεί ότι από τις αρχές του μήνα είχαν χάσει τη ζωή τους άλλοι δεκαπέντε. Τότε Τούρκος αξιωματούχος θα δηλώσει ότι “προς κάλυψη αεροπορικών επιδρομών των δυνάμεων στο İdlib επιβάλλεται να προωθηθούν δύο Μοίρες Patriot στα Τούρκο-Συριακά σύνορα της Αντιοχείας”, πρόταση που θα ανακοινωθεί από τον Υπ. Άμυνας της ΤΔ Hulusi Akar (Χουλουσί Ακάρ). Οι ΗΠΑ θα αρνηθούν να διεκπεραιώσουν το εν λόγω αίτημα λόγω της προμήθειας των S-400. Όταν η ΤΔ προθυμοποιείται να αγοράσει τις εν λόγω Μοίρες, θα δεχτεί την άρνηση του Trump [30].

Στις 27/2/2020 εντός της περιφέρειας İdlib κατόπιν αεροπορικής επιδρομής κατά μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού των Τουρκικών Ένοπλων Δυνάμεων, θα σκοτωθούν τουλάχιστον 36 στρατιώτες. Η ΤΔ ζητά άμεσα την σύγκληση του ΝΑΤΟ βάσει αρθ. 4 του Καταστατικού Χάρτη του Συμφώνου και ζητά ξανά βάσει του αρθ.5 την άμεση στήριξη της συμμαχίας κατά των αεροπορικών επιθέσεων που δέχονται οι στρατιωτικές της δυνάμεις στο İdlib. Όμως αντίθετα από το 2012, στις 28/2/2020 θα εισπράξει αρνητική απάντηση λόγω του ότι δεν κινδυνεύει η επικράτεια της ΤΔ και τα στρατεύματά της δέχονται επιθέσεις σε επιχειρήσεις εκτός της ΤΔ.

Επίσης στις 27/2/2020 στην ΤΔ θα σημειωθούν δύο επιπλέον σημαντικά γεγονότα:

 • Το απόγευμα, από τη Διεύθυνση Θρησκευτικών Θεμάτων (Diyanet İşleri Başkanlığı) στους υπευθύνους των τεμενών θα σταλεί “σήμα”, στο οποίο προτείνουν στους ιεροδιδάσκαλους μετά την προσευχή της Παρασκευής (δηλαδή 28/2), στο κήρυγμά τους από τον άμβωνα (mimber) να συμπεριλάβουν εδάφια από το 48ο κεφ. του κορανίου (feth sûresi = Σουρά της κατάκτησης).
 • Το βράδυ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος AKP, Ömer Çelik (Ομέρ Τσελίκ) θα ανακοινώσει ότι η ΤΔ έχει ανοίξει τα σύνορά της με την Ευρώπη και δεν είναι σε θέση να συγκρατήσει τους μετανάστες.

Ας εξετάσουμε και τα δύο γεγονότα:

Όσον αφορά το κήρυγμα στα τεμένη, θα αρκεστούμε στο να αναφέρουμε τέσσερα εδάφια από τη Σουρά της κατάκτησης, τα οποία προφανώς άκουσαν οι πιστοί Μουσουλμάνοι, που παραβρέθηκαν στα τεμένη κατά τη διάρκεια της Προσευχής της Παρασκευής:

 • Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό και στο Μωάμεθ, να ξέρει ότι για τους άπιστους έχουμε ετοιμάσει την φωτιά της τυραννίας [Feth,13].
 • Όποιοι επιστρέψουν από την μάχη να τους ενημερώσεις ότι θα αντιμετωπίσουν πολύ πιο ισχυρά έθνη και θα αναγκαστούν να συνεχίσουν να τα πολεμούν μέχρι να γίνουν Μουσουλμάνοι. Εάν επιστρέψετε νωρίτερα αυτού, ο Θεός σας επιφυλάσσει πολλά βάσανα [Feth,16].
 • Ο Θεός έχει χαρίσει λάφυρα σ’ αυτούς που σε προσκύνησαν κάτω από το δένδρο [Feth,18 και 19][31].
 • Οι άπιστοι που σας πολέμησαν, σίγουρα θα οπισθοχωρήσουν. Τότε δεν θα βρουν κανέναν υποστηριχτή να τους βοηθήσει [Feth,22].

Έτσι από τις 28/2/2020, με μισθωμένα λεωφορεία αρχίζουν να μεταφέρονται στα Ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου, πρόσφυγες, μετανάστες, παράτυποι μετανάστες και κακοποιοί (εφόσον υπήρξαν καταγγελίες ότι είχαν απελευθερωθεί “ξένοι” από τις φυλακές της ΤΔ). Ξεκινούν οι βίαιες προσπάθειες παραβίασης των Ελληνικών συνόρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την εν λόγω εισβολή με αστυνομικά μέτρα και όχι με στρατιωτικά!

Η κυβέρνηση της ΤΔ ανακοίνωσε ότι “φιλοξενεί περίπου 5 εκ. μετανάστες – πρόσφυγες εκ των οποίων τα 3,6 εκ ήταν Σύριοι [Κοίτα πίνακα 1], όμως ελάχιστοι από τους συλληφθέντες παραβάτες ήταν Σύριοι και η πλειονότητα αυτών Αφγανοί. Γιατί;

 • Στις 29/2/2020 ΗΠΑ και Taliban (= μαθητές) στο Αφγανιστάν θα υπογράψουν Σύμφωνο Ειρήνης[32]. Άρα θα πάψει η εμπόλεμη κατάσταση και οι “άνευ ταξιδιωτικών εγγράφων” Αφγανοί, θα αδυνατούσαν να αποδείξουν ότι βρίσκονται στην ΤΔ πριν τις 29/2/2020. Άρα είναι οικονομικοί μετανάστες. Για όσους θα στηρίξουν το αντίθετο, οι Αρχές της ΤΔ θα “στοιχειοθετήσουν” ότι βρίσκονται προ τριετίας και επειδή έχει λήξει ο πόλεμος δεν συγκαταλέγονται στην ομάδα “αιτούντων άσυλο” και θα απελαθούν στο Αφγανιστάν… Όμως ερχόμενοι στην Ελλάδα με νέο όνομα και ίσως με νέα εθνικότητα …
 • Παράγοντες της ΤΔ στην Άγκυρα προσπαθούν να δημιουργήσουν μία “εν εξορία Συριακή Κυβέρνηση”, έχοντας ως υποστηρικτές τους Σύριους που στεγάζονται στους γιγάντιους καταυλισμούς πλησίον των Τούρκο-Συριακών συνόρων. Από τους καταυλισμούς οι μυστικές υπηρεσίες επίσης αντλούν εθελοντές μαχητές, που θα σταλούν στη Συρία. Το τείχος των Τούρκο-Συριακών συνόρων περιορίζει την επαφή των φιλοξενούμενων στους καταυλισμούς με την μητέρα πατρίδα τους. Κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, η ΤΔ δεν επιθυμεί να απολέσει ούτε έναν νόμιμα διαμένοντα Σύριο στην ΤΔ…

Πώς θα λήξει η διένεξη στη Συρία;

Αρχές Μαρτίου τα γεγονότα στον Έβρο εξελίσσονται σε “εισβολή”, η οποία από πολλούς Έλληνες και ξένους αξιωματούχους μεταφράζονται ως “ασύμμετρη απειλή” [33]. Μετά την άρνηση παροχής στρατιωτικής ενίσχυσης της ΤΔ από ΝΑΤΟ και ΗΠΑ, ο RTE πιστεύει ότι μπορεί να εκβιάσει “καταστάσεις” ούτως ώστε να αποκομίσει εδαφικά ή οικονομικά οφέλη. Το προφανές αυτό σχέδιο αποκρούεται από τους παγκόσμιους “ισχυρούς” και προκαλεί την αναδίπλωση στη μετά το 2003 διαμορφωμένη άρχουσα τάξη της ΤΔ. Ας δούμε τις εξελίξεις:

Στις 5/3/2020 ο Υπ. Εσωτερικών της ΤΔ Süleyman Soylu (Σουλεϊμάν Σοϊλού) ανακοινώνει ότι στον Έβρο θα σταλούν 1.000 άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων της Αστυνομίας, με απώτερο σκοπό :”την αποτροπή της επιστροφής και την προστασία των προσφύγων από τις Ελληνικές Δυνάμεις”[34]. Την ίδια μέρα το απόγευμα ανακοινώνονται τα συμφωνηθέντα μεταξύ Putin – RTE από τους Υπ. Εξ. Ρωσικής Ομοσπονδίας Sergey Viktorovich Lavrov και ΤΔ Mevlüt Çavuşoğlu. Βάσει των δηλώσεων, διαπιστώνεται ότι έχει υπογραφεί ένα πρωτόκολλο με το οποίο υπενθυμίζοντας τα συμφωνητικά Sochi – 2018 και Sochi – 2019, τονίζονται τα:

 • Θα εξαλειφθούν μόνο οι ομάδες που είναι χαρακτηρισμένες ως τρομοκρατικές από τον ΟΗΕ.
 • Ουδεμία πλευρά δεν θα επιτεθεί σε πολιτικές υποδομές που εξυπηρετούν τον άμαχο πληθυσμό.
 • Οι διαφορές των πλευρών θα επιλυθούν μόνο με γνώμονα την απόφαση 2254 του ΣΑ-ΟΗΕ[35].
 • Όλες οι πλευρές θα διευκολύνουν την επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους.
 • Γύρω από την εθνική οδό Μ4 θα σχηματιστεί ασφαλής ζώνη 12χλμ, 6χλμ προς Νότο και 6χλμ προς Βορά (σ.σ. με τον όρο αυτό η ΤΔ δίνει προνόμια στην περιοχή Al Bab, η οποία ήταν αποκλειστικά υπό τον έλεγχό της).

Στις 6/3/2020, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ μετά από Έκτακτη Σύνοδο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αντικρούονται οι καταγγελίες (ή συκοφαντίες) του RTE, που εξαπολύει κατά Ελλάδας και ΕΕ. Συγκεκριμένα δηλώνοντας ότι το σύνολο των μεταναστών – προσφύγων που φιλοξενεί η ΤΔ ανέρχεται μόνο σε 3,7 εκ (σ.σ. και όχι 5 εκ, όπως διαλαλεί ο RTE) εκτός των άλλων αναφέρονται:

 • Η ΕΕ ανησυχεί σοβαρά για την κατάσταση στα Ελληνοτουρκικά σύνορα και απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση της μεταναστευτικής πίεσης από την Τουρκία για πολιτικούς σκοπούς. Αυτή η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι απαράδεκτη.
 • Οι παράνομες διελεύσεις δεν θα γίνονται ανεκτές.
 • Το Συμβούλιο καλεί την τουρκική κυβέρνηση να παρεμποδίσει τη διάδοση ψευδών πληροφοριών.
 • Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι αναμένει από την Τουρκία να εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις της Κοινής Δήλωσης του 2016 έναντι όλων των κρατών μελών.
 • Στο Idlib, η πρόσφατη και συνεχιζόμενη επίθεση από το συριακό καθεστώς και τους υποστηρικτές του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, προκαλεί ανείπωτα ανθρώπινα δεινά.
 • Το Συμβούλιο σημειώνει το αποτέλεσμα της χθεσινής Ρωσοτουρκικής συνάντησης στη Μόσχα και επαναλαμβάνει, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, την έκκλησή του προς όλα τα μέρη να διατηρήσουν την άμεση και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, να εγγυηθούν την προστασία των αμάχων στο έδαφος και από αέρος και να επιτρέψουν την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τη διεθνή κοινότητα.
 • Επαναλαμβάνουμε τη θέση της ΕΕ ότι όλοι οι δράστες εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας θα πρέπει να λογοδοτήσουν.
 • Οποιαδήποτε βιώσιμη διευθέτηση της σύγκρουσης απαιτεί γνήσια πολιτική μετάβαση σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2254 του ΣΑ-ΟΗΕ.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί επιπλέον 60 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στη βορειοδυτική Συρία.

Με τις προαναφερόμενες βαρύνουσες αποφάσεις ο RTE θα παραβρεθεί στις Βρυξέλες και θα γίνει δεκτός στο Συμβούλιο Αρχηγών, ο οποίος εκτός του ότι εγείρει απαιτήσεις, θα εγκαταλείψει τις Βρυξέλες χωρίς να παραβρεθεί στην προγραμματισμένη “κοινή δήλωση” με τον Πρόεδρο Charles Michel. Έτσι ο Πρόεδρος Michel ενώπιον των δημοσιογράφων θα προβεί στις εξής δηλώσεις:

 • Είχαμε την ευκαιρία να δείξουμε πώς η ΕΈ έχει τηρήσει τις οικονομικές δεσμεύσεις της χορηγώντας συνολικά 6 δισ. Ε για τη στήριξη των προσφύγων που βρίσκονται στην ΤΔ.
 • Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και έχουν υλοποιηθεί τα έργα, για τα αναληφθέντα ποσά… (σ.σ. δηλαδή έμμεσα η ΕΕ απαιτεί να αποδειχθεί η ανταποδοτικότητα των χορηγήσεων).
 • Υπογραμμίζουμε την μεγάλη μας ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση στο Idlib και στα σύνορα μεταξύ ΤΔ και Συρίας. Σημειώσαμε επίσης την πιθανή κινητοποίηση της ΕΈ για την προσπάθεια παροχής υποστήριξης στον τομέα αυτό.

Όταν η Ελλάδα επιχορηγείται με 700 εκ.Ε. για να στηρίξει τα Ευρωπαϊκά σύνορα, και αμφισβητείται η ΤΔ και από τις τρεις ισχυρές δυνάμεις, ο RTE ενώπιον συγκεντρωμένου πλήθους ξεκινά θεατρινισμούς κατά Ελλάδας και Δυτικού πολιτισμού, που συνιστούν διώξεις, από τις Αρχές προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως πράξεις που υποκινούν πόλεμο.

Όμως ο RTE στις επαφές που είχε στο στενό του περιβάλλον χαρτογράφησε το μέλλον από Τουρκικής πλευράς:

Εφόσον οι αντιαεροπορικές δυνάμεις της ΤΔ αδυνατούν να στηρίξουν τις χερσαίες επιχειρήσεις, η ΤΔ θα εγκαταλείψει το Idlib, έναντι του να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο σε Afrin και Al Bab, περιφέρειες που συγκαταλέγονταν στον Εθνικό Όρκο (Misakı Milli).

Ισχυρίζεται ότι στο Συμβούλιο Κορυφής στις 9/3 ζήτησε 32 δις Ε για την ανοικοδόμηση των υποδομών σε Afrin και Al Bab, ούτως ώστε να προωθηθούν οι Σύριοι πρόσφυγες από τους καταυλισμούς της ΤΔ στη χώρα τους. Τόνισε δε “εάν δεν μου τα δώσετε ελάτε να τα κάνετε εσείς”. Ας δούμε τις πιθανές εκδοχές:

 • Η Γαλλία εκμεταλλεύεται την πρόταση και επανέρχεται στη Συρία με τεράστιο οικονομικό κόστος. Έτσι θα επανέλθει η Γάλλο-Τουρκική φιλία της δεκαετίας 1920, που συνετέλεσε σε γενοκτονίες Ελλήνων.
 • Κοινοπραξία εταιρειών της ΕΕ έρχεται στη Βόρεια Συρία. Προφανώς θα προμηθευτεί το σίδηρο από την χαλυβουργική της Αλεξανδρέττας, το τσιμέντο και τα υπόλοιπα οικοδομικά υλικά από τα εργοστάσια του OYAK, που λειτουργούν στη Νοτιοανατολική Τουρκία[36]. Άρα ένα μεγάλο τμήμα των κεφαλαίων θα καταλήξουν ξανά στην ΤΔ. Μετά τις εθνοκαθάρσεις του SAA, τα 3,6 εκ Σύριοι που θα προωθηθούν από τους καταυλισμούς της ΤΔ, θα αποκτήσουν την πολιτική ισχύ έναντι των εναπομεινάντων τοπικών πληθυσμών.
 • Η ΤΔ αναλαμβάνει την ανέγερση των υποδομών (που ήδη είχε ξεκινήσει στο Al Bab για να κερδίσει την εύνοια του τοπικού πληθυσμού, ενώ οι Κούρδοι της γειτονικής Manbij υστερούν κατά πολύ) και με τον ελεγχόμενο πληθυσμό της Βορειοδυτικής Συρίας, θα παρεμβαίνει στα πολιτικά τεκταινόμενα της Συρίας.

Άρα ότι και αν γίνει, η ΤΔ θα έχει όφελος..!

Έτερο σενάριο λέγεται ότι συζητείται με τον Putin, δηλαδή Ρωσικές και Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις να απομακρύνουν τις Κουρδικές δυνάμεις από τις πετρελαιοπηγές της περιφέρειας Deir ez Zur και από κοινού με τα πετρελαϊκά έσοδα να ανοικοδομήσουν τις τέσσερις περιφέρειες (Afrin, Al Bab, Deir ez Zur και Idlib). Η επιτυχία του σχεδίου βασίζεται στο να υποταχτούν οι αριστερές δυνάμεις του YPG στον Barzanî, ηγετική μορφή του Σουνιτικού Τάγματος των Nakşibendi, στο οποίο ανήκει και ο RTE. Ως αποτέλεσμα, την δημιουργία ενός μεγάλου ενδοηπειρωτικού Κουρδικού κράτους και μία Συρία που θα ελέγχεται από Ρωσοτουρκικό καθεστώς. Κατά πόσο θα συμφωνήσουν ΗΠΑ, ΕΕ και Ισραήλ;

Όμως μία συμμαχία Ομοσπονδίας της Ρωσίας, ΤΔ και Barzanî, εκτός που θα ελέγχει την “ενεργειακή διαδρομή” Μέσης Ανατολής –  Ευρωπαϊκής ηπείρου, θα προκαλέσει και σοβαρά προβλήματα στην Ελλάδα, έχοντας υπ’ όψιν ότι ένα άλλο απαιτητό έδαφος του Misakı Milli είναι και η Θράκη !

Στις ΗΠΑ αρχίζουν να μελετούν διάφορα επί χάρτου σχέδια προς εφαρμογή. Όπως:

 • Το διαμελισμό, Λιβάνου, Συρίας και Ιράκ και τη δημιουργία στη θέση αυτών τεσσάρων νέων χωρών: των Κούρδων, των Σιιτών, των Σουνιτών και της ενδιάμεσης χώρας μεταξύ Ισραήλ και Ισλαμικών χωρών, όπου θα κατοικούν Χριστιανοί, Δρούζοι και Μαρωνίτες. Το σχέδιο χωλαίνει διότι:
  • Οι Κούρδοι ζητούν διέξοδο στη θάλασσα γεγονός που δεν επιτρέπει με τίποτα η Τ.Δ.
  • Οι Μουσουλμάνοι δεν επιθυμούν την ενδιάμεση χώρα, που πιστεύουν ότι αργά ή γρήγορα θα συμμαχήσει με το Ισραήλ.
 • Κρατώντας έναν αποδυναμωμένο Assad, το διαμελισμό της ενιαίας Συρίας, και τη δημιουργία Ομοσπονδίας της Συρίας, που θα απαρτίζεται από εθνικά ή/και θρησκευτικά ομόσπονδα κράτη. Το σχέδιο χωλαίνει σε τρία σημεία:
  • Στην κατανομή των λιγοστών εύπορων εδαφών και στη διαχείριση των ελαχίστων λιμένων.
  • Αντιπολιτευόμενοι του Assad μετά τη διάλυση της Συρίας δεν συμβιβάζονται στο να παραμείνει ο Assad ή μέλη της οικογενείας του στη διοίκηση, γεγονός που στηρίζεται και από τις ΗΠΑ.
  • Η ΤΔ όποιο και αν είναι το τίμημα δεν πρόκειται να συζητήσει περί Αλεξανδρέττας.

Η εξαπάτηση του Έλληνα Πολίτη και η “Προσφυγική Βιομηχανία”

1980 – 1991 Αιτούντες Αποδοχή
Τουρκία 4.056 1.705
Ιράκ 1.789 41
Πολωνία 1.162 681
Ιράν 813 48
Ρουμανία 781 128
Αλβανία 589 16
Λοιποί 2.444 183
Σύνολο 11.634 2.802

Πίνακας 3: Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που υπόβαλλαν αίτηση και έλαβαν την προσφυγική ιδιότητα.

Πηγή: Ξανθή Πετρινιώτη, Η Μετανάστευση προς την Ελλάδα, εκδ.οικ. Οδυσσέας & Βιβλιοθήκη Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα 1993.

Διαμόρφωση: Β. Κυρατζόπουλος

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η Ελλάδα από τα τέλη του 19ου αι. σταθερά, ανά 25 περίπου έτη, εξήγαγε οικονομικούς μετανάστες (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία, κ.α.). Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 όμως θα μετατραπεί σε χώρα υποδοχής παλιννοστούντων Ελλήνων και μεταναστών, κυρίως από το Ανατολικό μπλοκ, όπως και προσφύγων, λόγω Τούρκο-Κουρδικών και Αραβο-Κουρδικών συγκρούσεων σε Ανατολία και Ιράκ. Τη δεκαετία 1980 η Ύπατη Αρμοστεία αρχίζει να δέχεται αιτήσεις από αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα προς αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας [Κοίτα πίνακα 3]. Όπως διαπιστώνουμε την περίοδο 1980 -1991 θα υποβάλλουν αίτηση ασύλου 11.643, εκ των οποίων μόνο οι 2.802 θα αποκτήσουν την ιδιότητα του “πρόσφυγα”.

Μέχρι και το 1991 στην Ελλάδα το “μεταναστευτικό” επιδέχονταν πολλές διευκρινίσεις. Όπως, άτομα που δεν διέθεταν την Ελληνική υπηκοότητα θεωρούνταν αλλοδαποί, όμως είχαν Ελληνική ιθαγένεια και κατοικούσαν για πολλά χρόνια στην Ελλάδα και για λόγους πολιτικούς (Βορειοηπειρώτες, Κωνσταντινουπολίτες, Ίμβριοι, Τενέδιοι, Κύπριοι, Αιγυπτιώτες) ή τυπικούς (επαναπατριζόμενοι πολιτικοί πρόσφυγες, Έλληνες από Σουδάν, Λιβύη, Λίβανο κ.ά) δεν τους χορηγούνταν η Ελληνική υπηκοότητα. Οι διοικήσεις από το 1991 προσπαθούν να ομαλοποιήσουν την νομοθεσία (Ν.1975 ΦΕΚ Α’ 184- 4/12/1991). Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται μέχρι των ημερών μας (Ν.4604 ΦΕΚ Α’ 50-26/3/2019).

Χώρες [1] 1989 [2] 2005
Ε.Κ.* ή Ε.Ε 50.013 113.000
Άλλες Ευρωπαϊκές 38.728 571.000
Παλιννοστούντες 52.138
Αφρικάνικες 16.643 14.000
ΗΠΑ 23.027 18.000
Καναδάς 1.665 6.000
Λοιπές 43.410 43.000
Σύνολο 225.624 765.000

(*) Ε.Κ. Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Πίνακας 4: Αλλοδαποί διαμένοντας στην Ελλάδα .

Πηγή: [1]Ξανθή Πετρινιώτη, Η Μετανάστευση προς την Ελλάδα, εκδ.οικ. Οδυσσέας & Βιβλιοθήκη Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα 1993,

[2] Άννα Τριανταφυλλίδου, Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική, εκδ.οικ. ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 2005.

Διαμόρφωση: Β. Κυρατζόπουλος

Στη συνέχεια πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα “σήμερα πόσους μετανάστες – πρόσφυγες φιλοξενεί η Ελλάδα; Το πλήθος αυτό πώς διαμορφώθηκε;”. Αν προστρέξουμε στα δεδομένα της Ελληνικής διοίκησης για τις περασμένες δεκαετίες [Κοίτα Πίνακα 4], θα σημειωθεί ότι από το 1990 μέχρι το 2005 είχε τριπλασιαστεί το πλήθος των αλλοδαπών που κατοικούσαν στην Ελλάδα. Επειδή μετά το 1995 είχε διευθετηθεί το πρόβλημα της εθνικότητας, το πλήθος που εμφανίζεται για το 2005 [πίνακα 4 στήλη 2] είναι πλησιέστερο σ’ ότι αφορά την ιθαγένεια των αλλοδαπών. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ότι από τους 571.000 (Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες) του 2005, οι 438.000 κατάγονταν από την Αλβανία και μόνο οι 41.000 ήταν Ασιατικής καταγωγής (σε χιλιάδες: 11 Πακιστάν, 7 Ινδία, 7 Ιράκ, 6 Φιλιππίνες, 5 Μπανγκλαντές, 5 Συρία).

Βάσει τρίτων πηγών [Κοίτα πίνακα 5] το πλήθος των αλλοδαπών που φιλοξενούνταν στην Ελλάδα το 2005 ανέρχονταν σε 1.190.707. Η μεγάλη διαφορά οφείλεται στην παράνομη μετανάστευση που σημειώνεται μετά το 2001. Από την άλλη το ιστορικό “λάθος” της Καγκελαρίου της Γερμανίας Angela Dorothea Merkel[37] το 2015 θα προκαλέσει “μεταναστευτικό τσουνάμι”. Έτσι το 2015 η Ελλάδα θα δεχτεί 861.630 μετανάστες – πρόσφυγες[Κοίτα πίνακα 6]. Η χώρα δεν ήταν οργανωμένη να δεχτεί του αυτού είδους “εισβολή”. Οι τότε διοικούντες θα επιλύσουν το πρόβλημα ανοίγοντας τα σύνορα της χώρας προς τα Βαλκάνια. Η πρόχειρη αντιμετώπιση του προβλήματος επιφέρει δύο ολέθρια αποτελέσματα:

Εισερχόμενοι από:
Έτος θάλασσα ξηρά Σύνολο
2014 41.038 2.280 43.318
2015 856.723 4.907 861.630
2016 173.450 3.784 177.234
Σύνολο 1.071.211 10.971 1.082.182

Πίνακας 6: Εισερχόμενοι μετανάστες – πρόσφυγες 2014 – 2016

Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία

Διαμόρφωση: Β. Κυρατζόπουλος

 • Οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ θα κλείσουν τα σύνορα,
 • Οι συνοπτικές και πρόχειρες διαδικασίες που τελέστηκαν είχαν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην είναι σε θέση να γνωρίζει το σύνολο των μεταναστών – προσφύγων που φιλοξενούσε.

Έτσι το πλήθος των μεταναστών – προσφύγων θα διπλασιαστεί σε τρία έτη. Επειδή δεν ήταν γνωστό και το πλήθος που ήδη είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα, ήταν αδύνατο να διαπιστωθεί το σύνολο των φιλοξενούντων. Τότε η κυβέρνηση προσφεύγει σε χειρότερη λύση, δηλαδή στην ραγδαία πολιτογράφηση (fast – track) εμπλέκοντας και την δικαστική εξουσία. Συγκεκριμένα για να “καλυφθούν” οι αδικίες κατά ομογενών και παλιννοστούντων Ελλήνων, το 2004 κυρώνεται ο Κώδικας περί Ελληνικής Ιθαγενείας (Ν. 3284 ΦΕΚ Α’ 217 – 10/11/2004). Στα πρόθυρα των μνημονίων, με την δικαιολογία της εναρμόνισης των Ελληνικών νόμων με το δίκαιο της ΕΕ, θα ψηφιστεί νέος νόμος περί “Ελληνικής ιθαγένειας και της πολιτικής συμμετοχής ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών” (Ν.3838 ΦΕΚ Α’ 49 – 24/3/2010), του οποίου το 2013 δέκα άρθρα θα κριθούν αντισυνταγματικά (Αρ. Αποφ. 60/2013 ΣτΕ). Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου (Μέρος Β’ του Ν.4604 ΦΕΚ Α’50 – 26/3/2019) η πολιτογράφηση υλοποιούνταν με αίτηση στους δήμους διαμονής, με δύο μάρτυρες και υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο εισόδου! [Εδώ ειδικά πρέπει να τονιστεί ότι οι ομογενείς από ΤΔ (Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο) την δεκαετία του 1990 για να αποκτήσουν την Ελληνική υπηκοότητα έπρεπε να υποβάλλουν 14 δικαιολογητικά (μέχρι στεφανοχάρτι και βαφτιστικά των γονέων του αιτούντα) σε ειδική διεύθυνση του Υπ. Εσωτερικών].

Λόγω οικονομικών δυσχερειών, το 2014 θα νομοθετηθεί και η “πώληση” άδειας παραμονής για δύο έτη (με δικαίωμα ανανέωσης ανά τριετία) σε αλλοδαπό και στους πρώτου βαθμού συγγενείς του έναντι 250 χιλ. Ε. (αρθ.20 Ν.4251 ΦΕΚΑ’ 80 -1/4/2014). Έτσι όποιος μετανάστης επένδυσε 250 χιλ Ε. στην Ελλάδα επωφελούμενος και του προαναφερόμενου κενού νόμου περί “απόκτησης Ελληνικής ιθαγένειας”, μπορούσε να αποκτήσει νέα υπηκοότητα και νέα ιθαγένεια. Δύο διαφορετικές έννοιες, που για πολιτικούς λόγους στην Ελλάδα από αρχές της δεκαετίας 1950 θεωρούνται ταυτόσημες !

Βέβαια εδώ πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι η Ελλάδα για την περίοδο 2014 – 2020 από τακτικά και έκτακτα κονδύλια για το προσφυγικό θα λάβει 1,6 δις Ευρώ [Για προσωρινή κατάσταση του 10/2018 κοίτα πίνακα 7]. Από ότι διαπιστώνουμε μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 το Ελληνικό Δημόσιο από έκτακτα κονδύλια έχει επιχορηγηθεί 233,09 Εκ Ε. (28%), η Ύπατη Αρμοστεία 356,67 εκ.Ε (42,83%) και οι υπόλοιπες 16 ΜΚΟ συνολικά 242,94 εκ.Ε (29,17%).

Επειδή βάσει της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, οι διαμένοντες στην Ελλάδα αλλοδαποί με οποιοδήποτε τρόπο επιβάλλονταν να έχουν τακτοποιηθεί εντός τριών ετών (διαφορετικά θα είναι παράνομοι και πρέπει να απελαθούν), ας δούμε ποια είναι η κατάσταση από 1/1/2017 μέχρι 31/1/2020 για τους “αιτούντες άσυλο” ή των υποψήφιων “αιτούντων άσυλο” που φιλοξενούνται στη Ελλάδα.

Όπως διαπιστώνουμε από τον Πίνακα 6, την περίοδο 2014 – 2016 η είσοδος από θάλασσα ήταν περίπου 20/πλάσια από αυτή της ξηράς. Το ίδιο θα συνεχιστεί και την περίοδο 2017 – 2020. Από ότι διαπιστώνουμε την περίοδο 1/1/2017 – 31/1/2020 μόνο στα νησιά του Αιγαίου έχουν φθάσει 127.260 [Κοίτα πίνακα 8] και την ίδια περίοδο από ξηράς θα εισέλθουν 60.027 [Κοίτα πίνακα 10]. Δηλαδή στο σύνολο 187.287. Από αυτούς που έφθασαν στα νησιά του Αιγαίου, οι 88.770 τμηματικά με σταθερή ροή θα προωθηθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα[Κοίτα 3η στήλη στον Πίνακα 9]. Δηλαδή η ηπειρωτική Ελλάδα θα “επιβαρυνθεί” επιπλέον με 148.797 μετανάστες – πρόσφυγες.

Απορία 7: Γιατί τους τελευταίους 6 μήνες το πολιτικό κατεστημένο παίζει θέατρο στα κανάλια, ότι “θα προωθηθούν ή δεν θα προωθηθούν από τα νησιά προς ηπειρωτική Ελλάδα μετανάστες – πρόσφυγες”, εφόσον εδώ και 3 χρόνια σταθερά και κάθε μήνα προωθούνται από τα νησιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα μετανάστες – πρόσφυγες;

Το 2015, η τότε Κυβέρνηση διαβεβαίωνε αρχικά ότι η Ελλάδα θα κρατήσει μόνο 57.000 μετανάστες – πρόσφυγες, ενώ μετά από μερικούς μήνες δήλωνε ότι δεν θα υπερβούν το 1% του πληθυσμού (δηλαδή 110.000). Χωρίς να λάβουμε υπ’ όψιν τους προγενέστερα εισερχόμενους 1. 082.182 (9,83% του πληθυσμού της Ελλάδας), η Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια δέχτηκε επιπλέον 187.287 (1,66% του πληθυσμού της Ελλάδας) μετανάστες – πρόσφυγες. Γιατί το αποκρύπτουν;

Για να προλάβουμε κάποιους “αφελείς”, πρέπει να τονίσουμε ότι με “νόμιμες οδούς” την εν λόγω περίοδο η ΕΕ απορρόφησε από την Ελλάδα μόνο 12.902 πρόσφυγες [Κοίτα πίνακα 12] έναντι των 212.346 αιτήσεων που έχουν υποβληθεί [Κοίτα πίνακα 11]. Δηλαδή η ΕΕ γνωρίζει ότι η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια έχει επιβαρυνθεί με επιπλέον ~200 χιλ μετανάστες – πρόσφυγες.

Εδώ τίθεται το ερώτημα: Είναι η Ελλάδα αναγκασμένη να τους αποδεχτεί ;

Αιτούντες Άσυλο Αναγν Πρόσ/γες Σύνολο
Αττική 7.944 3.656 11.600
Στερεά Ελλάδα 271 160 431
Κεντρική Μακεδονία 3.297 1.299 4.596
Κρήτη 639 220 859
Ήπειρο 885 286 1.171
Βόρειο Αιγαίο 947 290 1.237
Πελοπόννησο 132 176 308
Νότιο Αιγαίο 255 111 366
Θεσσαλία 805 348 1.153
Σύνολο 15.175 6.546 21.721

Πίνακας 13: Πρόσφυγες σε οικιστικό ιστό με πρόγραμμα “Εστία” Ιανουάριο 2020

Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία

Διαμόρφωση: Β. Κυρατζόπουλος

Από ότι ενημερωνόμαστε από τον ιστότοπο της Ύπατης Αρμοστείας, με το πρόγραμμα “ΕΣΤΙΑ” έχουν τοποθετηθεί 21.721 άτομα [Κοίτα πίνακα 13] σε ενοικιασμένα από την Ύπατη Αρμοστεία ακίνητα (καλυμμένες ΔΕΚΟ κλπ), για 7/μελείς οικογένειες που ανά άτομο επιχορηγούνται με 90 Ε το μήνα. Από παρεμφερή προγράμματα καλύπτονται και όλα τα σχολικά έξοδα για παιδιά 4-17 ετών. Η Ύπατη Αρμοστεία ισχυρίζεται ότι με τα εν λόγω προγράμματα έμμεσα στηρίζει και την Ελληνική οικονομία (για Ιανουάριο 2020 εκτός των ενοικίων και ΔΕΚΟ έχουν δαπανήσει 1.954.890 Ε). Αληθεύει; Από τον ίδιο ιστότοπο ενημερωνόμαστε ότι, ενώ οι 75% διαθέτουν ΑΜΚΑ (προφανώς για ιατροφαρμακευτική κάλυψη), μόνο οι 4% διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό και οι 24% είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

Απορία 8: Εάν οι ενήλικες αναζητούν εργασία ή επιχορηγούνται από προγράμματα ανεργίας, διαπιστώνουμε ότι σε κάθε οικογένεια δύο άτομα εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας ή αναζητούν εργασία [αφορά Πίνακα 13]. Εφόσον στην Ελλάδα ποσά που υπερβαίνουν τα 300 Ε. πρέπει να διακινούντα μέσω τραπεζικού λογαριασμού, γιατί μόνο οι 4% διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό; Η Ύπατη Αρμοστεία κινεί “μαύρο χρήμα”;

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι στην πλειονότητά τους οι άνδρες “μετανάστες άνευ ταξιδιωτικών εγγράφων”, κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα δηλώνουν ότι ονομάζονται Muhammed (Μωάμεθ), που στο Ισλαμικό εθιμοτυπικό έχει και την έννοια ότι είναι ακόλουθος του Μωάμεθ και του Κορανίου. Εάν μόνο με την εν λόγω δήλωση γίνονται δεκτοί και προωθούνται στην ηπειρωτική Ελλάδα, εκτός του ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο Οικογενειακό και Αστικό Δίκαιο, έστω και μεμονωμένα θα εμφανιστούν και ποινικά αδικήματα. Όταν μερικοί εξ αυτών θα προσπαθήσουν να επιβάλουν το Ισλάμ, όπως τους επιτάσσει το Κοράνι και τους ασκηθεί δίωξη, ευθαρσώς θα αμυνθούν λέγοντας ότι από την πρώτη μέρα που βρέθηκαν ενώπιον των Ελληνικών Αρχών είχαν δηλώσει ότι ήταν ακόλουθοι του Μωάμεθ και του Κορανίου, γεγονός που έγινε αποδεκτό από τις Αρχές…

Βέβαια η αποδοχή και στήριξη ατόμων που δηλώνουν μόνο ένα όνομα δημιουργεί πλήγμα στο περί “Δικαίου αίσθημα” του Έλληνα. Όταν πριν 15 χρόνια απελάσαμε δεκάδες Κουρδικής καταγωγής Τούρκους υπηκόους διανοούμενους (μάλλον κατόπιν απαίτησης της ΤΔ) χωρίς το Υπουργείο Εσωτερικών να δικαιολογεί τα αίτια απέλασής τους και το Συμβούλιο Επικρατείας με αποφάσεις του να στηρίζει τις εν λόγω απελάσεις[38], ουδείς είχε αντιδράσει. Σημειωτέον, μετά τις 15/2/1999 με την παράδοση σε μυστικές Υπηρεσίες του ηγέτη του ΡΚΚ Abdullah Öcalan, τα στελέχη του “τρομοκρατικού ΡΚΚ” είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα. Η πλειονότητα των Κούρδων διανοούμενων που είχαν παραμείνει ήδη διαφωνούσαν με τις πρακτικές του ΡΚΚ…

Η Προσφυγική Βιομηχανία

Εκτός των νομίμων 6 Δις Ε της ΤΔ και 1,6 Δις Ε της Ελλάδας, ας προσπαθήσουμε  να βρούμε προς ποια κατεύθυνση δρομολογείται το μαύρο χρήμα των δουλεμπόρων. Επειδή παντελώς λείπουν τα δεδομένα[39] από την αφετηρία μέχρι τον ερχομό των μεταναστών – προσφύγων στην ΤΔ, θα αρκεστούμε μόνο στη διαδικασία περάσματος από θάλασσα.

Στις 29/2/2020 ο μεσάζων οργανωτής περασμάτων Özcan Karlı (Οζτζάν Καρλί) θα εμφανιστεί σε Τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι και θα δηλώσει ευθαρσώς ότι ανά άτομο εισπράττουν 500 – 600 $ ΗΠΑ, και πληρώνονται με έμβασμα μόνο όταν ο μετανάστης πατήσει σε Ελληνικό έδαφος.

Απορία 9: Πώς διαφεύγουν της προσοχής από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα καταπολέμησης τρομοκρατίας χιλιάδες εμβάσματα του ιδίου ύψους προς συγκεκριμένους λογαριασμούς;

Ας ελέγξουμε και τον “κύκλο εργασιών” για τα τελευταία τρία έτη. Ο Karlı στη συνέντευξή του δήλωνε ότι ανά πλεούμενο επιβίβαζαν 30 -35 άτομα. Οι αριθμοί τον επιβεβαιώνουν [οι 127.260 μετανάστες – πρόσφυγες (πίνακας 8) έφθασαν με 3.567 πλεούμενα (πίνακας 9), δηλαδή 36 άτομα ανά πλεούμενο]. Άρα μέσα σε 3 χρόνια οι εισπράξεις των μεσαζόντων για περάσματα ανέρχονται σε 63.630.000 Ε. – 76.356.000 Ε. Μία εξωλέμβια μηχανή 30 ίππων συνοδευόμενη από ένα χαμηλής ποιότητας εξάμετρο πλεούμενο που χρησιμοποιούν για τα περάσματα, κοστίζει το μέγιστο στην αγορά της ΤΔ 6.000 $ΗΠΑ. Τα πλεούμενα με την άφιξή τους στην Ελλάδα καταστρέφονται. Για 3.567 περάσματα το κόστος εξωλέμβιων και πλεούμενων ανέρχεται στα 21.420.000 $ ΗΠΑ. Το κεφάλαιο των 21,42 εκ $ΗΠΑ θα καταλήξει στα ταμεία των αντιπροσώπων, των πολυεθνικών που παράγουν τις εν λόγω εξωλέμβιες μηχανές και στα εργαστήρια που παράγουν τα εν λόγω χαμηλής ποιότητας πλεούμενα. Επίσης το σωσίβιο μαζί με τα έξοδα μεταφοράς στο σημείο εκκίνησης ανέρχεται σε 11$ ΗΠΑ ανά άτομο, το συνολικό κόστος περίπου σε 1.400.000 $ ΗΠΑ., η δε τραπεζική προμήθεια εμβασμάτων θα κυμαίνεται περίπου στα 40.000 $ ΗΠΑ. Δηλαδή μόνο οι μεσάζοντες των περασμάτων, βάσει των πληροφοριών που αποκάλυψε ο Karlı, στα τελευταία τρία χρόνια κέρδισαν αφορολόγητα 40 εκ $ ΗΠΑ.

Κλείνοντας

Ο RTE μετά τα γεγονότα του Mavi Marmara[40], έχει αποδείξει ότι δεν αποδέχεται ως βασική αρχή της ανθρωπότητας “το δικαίωμα στη ζωή”. Γίνεται πιο επικίνδυνος μετά από το “κίνημα” τις 15/7/2016[41], με το οποίο έχει εξαλείψει την όποια “ισχυρή” εσωτερική αντιπολίτευση είχε στην ΤΔ. Καταδικάζοντας τους μη αρεστούς σ’ αυτόν δημοσίους υπαλλήλους της ΤΔ σε αργό θάνατο[42], απόδειξε πόσο αδίστακτος είναι. Τα γεγονότα της Συρίας μας αποδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν σέβεται την ανθρώπινη οντότητα, αλλά την χρησιμοποιεί ως προϊόν ανταλλαγής, συναλλαγής, διαπραγμάτευσης και πλουτισμού.

Στις 2/3/2020 οι επιθέσεις των “εθνικιστών” σε γραφεία και οικίες των δημοσιογράφων και τεχνικών του Ρωσικού ειδησεογραφικού Sputnik σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, μας αποδεικνύουν ότι είναι επίκαιρες οι πρακτικές του “βαθύ κράτους” της δεκαετίας του 1950[43].

Ο RTE αυτοανακηρυσσόμενος ως συνεχιστής του Οσμανικού Κράτους, ως Χαλιφάτου του Σουνιτικού Ισλάμ, πιστεύει ότι θα είναι και ο διεκπεραιωτής του Εθνικού Όρκου (Misakı Milli) για να κερδίσει τον Παράδεισο στη μετά θάνατον ζωή…

Ενώ βάσει του Misakı Milli στόχος είναι η Θράκη, οι συντονισμένες κινήσεις του πλοίου – γεωτρύπανου Yavuz με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στις 23/6/2019, όπου σάρωσαν έδαφος και υπέδαφος Μεγίστης και Στρογγύλης, μας υποδεικνύουν ότι η ΤΔ έχει πολλαπλά στρατηγικά σχέδια, με RTE ή χωρίς αυτόν. Εξ άλλου το παραλήρημα των εθνικιστών “μετά από 200 χρόνια θα είναι πάλι δικά μας”, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά…

Τα γεγονότα του Έβρου απόδειξαν στις δυνάμεις της οικουμένης ότι η απάντηση του Δημάρατου στον Ξέρξη είναι ακόμα σε ισχύ…

 • βκ

Σημειώσεις:

[1] Ο “όρος Martens” για πρώτη φορά εμφανίζεται το 1899 στην Συνθήκη “σεβασμός στους νόμους και στα έθιμα κατά την διάρκεια πολέμων που διεξάγονται επί ξηράς”. Ο οποίος επίσης εκφράζεται και στην Διεθνή Συνθήκη της Χάγης, που υπογράφεται το 1907. Ο όρος εκφράζει:

“The inhabitants and the belligerents remain under the protection and the rule of the principles of law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity, and the dictates of the public conscience”. “Οι κάτοικοι και οι αντιμαχόμενοι παραμένουν υπό την προστασία των αρχών και κανόνων που εκφράζονται από τους νόμους των εθνών. Οι νόμοι είναι αποτέλεσμα των πολιτισμένων ανθρώπων, εκρέουν από τις αρχές της ανθρωπότητας και υπαγορεύονται από την παγκόσμια συνείδηση”.

[2] Όπως:

 • Των Συμφωνιών της 12ης Μαΐου 1926 και της 30ης Ιουνίου 1928
 • Των Συμβάσεων της 28ης Οκτωβρίου 1933 και της 10ης Φεβρουαρίου 1938
 • Το Πρωτόκολλο της 14ης Σεπτεμβρίου 1939
[3] Όπως:

 • Συμβάσεις που καθορίζουν το πλαίσιο των “Άπατρις”. Νέα Υόρκη 28/9/1954 και 30/8/1961.
 • κυρώθηκε με το Ν.Δ.53 η Σύμβαση δια την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ρώμη 4/11/1950) και του πρόσθετου Πρωτοκόλλου (Παρίσι 20/3/1952) (ΦΕΚ Α’ 256 – 20/9/1974).
 • κυρώθηκε με τον Ν. 1782 της 1/3/1988, η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (ΦΕΚ Α’ 116 -3/6/1988).
 • κυρώθηκε με τον Ν.4228 το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ 7 Α’-10/1/2014).
 • κυρώθηκε με τον Ν. 2101 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΦΕΚ Α’ 192 – 2/12/1992).
 • κυρώθηκε με τον Ν.3875 η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 158-20/9/2010).
[4] Όπως, του Οργανισμού της Αφρικανικής Ενότητας τις 10/9/1969, που αφορά ειδικά θέματα των προσφυγικών προβλημάτων της Αφρικής ή οι Συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Schengen (14/6/1985), που έγινε δεκτή από 26 χώρες και ενσωματώθηκε το 1997 στο Amsterdam.
 • Σύμβαση Δουβλίνο ΙΙ (15/6/1990) και Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ (Ιούνιο 2013)
 • Με την προσχώρηση στην Συμφωνία Schengen (Σέγκεν), ο Υπ. Εξ. Γεώργιος Παπανδρέου κυρώνει την Συνθήκη Οτάβα (1999) και η Ελλάδα θα αποβάλλει όλα τα χαρτογραφημένα ναρκοπέδια των συνοριακών της γραμμών (συμπεριλαμβανομένου του Έβρου).
[5] Κοίτα https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

[6] Κοίτα ενότητα με επικεφαλίδα “Το Μεταναστευτικό” (σελ 38) της μελέτης του Β. Κυρατζόπουλου, “Οι Εξελίξεις στο Τραπέζιο Ανατολικού Ζητήματος 2012 – 2015”

https://www.academia.edu/24234101/%CE%9F%CE%B9_%CE%95%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%96%CE%B7%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_2012_-_2015,.

[7] Κοίτα άρθρο Nour Samaha, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/southern-syria-opposition-israel-safe-zone.html

[8] Κοίτα στη μελέτη Β. Κυρατζόπουλου, Οι Εξελίξεις στο Τραπέζιο Ανατολικού Ζητήματος 2012 – 2015,Απρίλιος 2016, κεφ. “Επιχειρήματα του Bashar al Assad “, σελ. 21.

[9] Κοίτα https://www.dailysabah.com/politics/2014/09/29/turkey-to-give-army-greater-crossborder-authorization

[10] Κοίτα https://web.archive.org/web/20150705014343/http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21656692-turkey-and-jordan-are-considering-setting-up-buffer-zones-war-scorched

[11] Κοίτα https://web.archive.org/web/20150801185703/http://www.todayszaman.com/anasayfa_turkeys-security-council-convenes-amid-talk-of-syria-invasion_392284.html

[12] Κοίτα https://www.rt.com/news/356843-turkey-shell-isis-kurds/

[13] Κοίτα https://www.france24.com/en/20191203-france-s-macron-accuses-turkey-of-sometimes-working-with-is-group-proxies-at-nato-summit

[14] Başıbozuk (Μπασιμποζούκ) Ήταν οι εθελοντές που ακολουθούσαν στις μάχες τα τακτικά στρατεύματα άνευ αποδοχών. Εκτός του μεριδίου τους από τα νόμιμα λάφυρα (στο ΟσΚ, ως Θεοκρατική χώρα, βάσει του Κορανίου μοιραζόντουσαν τα λάφυρα πολέμου), δικαιούνταν να έχουν και ατομικά λάφυρα.

[15] Syrian Arab Army (SAA), Ο Συριακός Αραβικός Στρατός ιδρύεται από τους αντικαθεστωτικούς υψηλού βαθμού αξιωματικούς, που δεν συμφωνούν με τους Ισλαμιστές (Jabhat al-Nusra, ISIS, κά) που μάχονται τον Assad. Στη διάρκεια των συγκρούσεων οι Σύριοι αξιωματικοί θα χάσουν τον έλεγχο και ο SAA θα μεταμορφωθεί σε ομάδα πλιατσικολόγων και τέλος υποχείριο της ΤΔ.

[16] Κοίτα άρθρο Nour Samaha, https://theintercept.com/2018/01/23/israel-syria-safe-buffer-zone-golan-heights/

[17] Κοίτα, ειδήσεις από ΟΗΕ: http://web.archive.org/web/20180325163137/https://news.un.org/en/story/2018/03/1005342

[18] Κοίτα https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2128594-suriye-sinirina-564-km-lik-duvar-oruldu

Τέλη Μαΐου 2017 είχαν παραδοθεί ανά νομό: Hatay 97.27χιλμ, Kilis 67.51χιλμ., 38.10χιλμ. Gaziantep, 194.84χιλμ. Şanlıurfa, 66.81χιλμ. Mardin, 47.34χιλμ. Şırnak. Σύνολο 511.73 χιλμ.

[19] Κοίτα https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/09/06/suriye-sinir-duvarinin-yuzde-93u-bitti-iranin-ise-yuzde-55i-bitti

[20] Κοίτα https://hellas-now.com/dr-a-droygos-asymmetra-senaria-kai-provlimatismoi-ston-evro/

[21] Κοίτα https://syria360.wordpress.com/2012/04/11/turkey-can-invoke-natos-article-5-for-syrian-intervention/

[22] Κοίτα https://www.washingtonpost.com/world/us-troops-will-man-patriot-batteries-along-turkeys-border-with-syria/2012/12/14/c53483e2-45d0-11e2-8061-253bccfc7532_story.html

[23] Κοίτα https://www.aa.com.tr/en/europe/spains-patriots-may-stay-in-turkey-for-6-more-months/1494810

[24] Κοίτα https://ahvalnews.com/s-400/s-400-purchase-cost-turkey-9-billion-and-damage-nato-solidarity

[25] Κοίτα https://www.nytimes.com/2018/09/25/opinion/syria-idlib-refugees-turkey-war-erdogan-putin-assad.html

[26] Κοίτα https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/sondaj-gemisi-yavuz-akdenize-dogru-yola-cikti/1511003

[27] Κοίτα https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50927434

[28] Κοίτα https://www.bbc.com/turkce/50908882

[29] Για Kobanê κοίτα ενότητα με επικεφαλίδα ” Αποκαλύψεις μέσω Kobanê ” (σελ 25) της μελέτης του Β. Κυρατζόπουλου, “Οι Εξελίξεις στο Τραπέζιο Ανατολικού Ζητήματος 2012 – 2015”

https://www.academia.edu/24234101/%CE%9F%CE%B9_%CE%95%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%96%CE%B7%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_2012_-_2015

[30] Κοίτα https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-20/turkey-asks-u-s-for-patriot-missiles-to-deter-russia-in-idlib

[31] Όταν οι Μωάμεθ και οι ακόλουθοί του διώχτηκαν και από Μέκκα και από Μεδίνα, όλοι θα συγκεντρωθούν σε όαση στην οποία οι 1.300 πολεμιστές του Μωάμεθ ορκίστηκαν ότι δεν θα επιστρέψουν εάν δεν νικήσουν. Κοίτα Εγκυκλοπαίδεια του Ισλάμ https://islamansiklopedisi.org.tr/hudeybiye-antlasmasi

[32] Κοίτα https://www.bbc.com/news/world-asia-51689443

[33] Ασύμμετρη απειλή: Απρόβλεπτές πράξεις που οργανώνονται από αντίπαλες στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή μυστικές υπηρεσίες, όπου διεξάγονται από οργανώσεις ή άτομα ή κρατικές ή παρακρατικές ομάδες, οι οποίες στοχεύουν σε συγκεκριμένες αδυναμίες (τρωτά σημεία) ενός κρατικού θεσμού με σκοπό τον αποσυντονισμό της κρατικής δομής.

[34] Κοίτα https://www.memurlar.net/haber/890262/yunanistan-sinirina-1000-ozel-harekatci-gorevlendirildi.html

[35] Κοίτα https://undocs.org/S/RES/2254(2015)

[36] Για OYAK κοίτα Πίνακα 0.1 στο σύγγραμμα του Β. Κυρατζόπουλου “Λύκου Ανάβασις” Εκδ. οικ. Τσουκάτου, Αθήνα 2006.

[37] Κοίτα https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/angela-merkel/12193876/Angela-Merkels-historic-error-on-immigration.html

[38] Κοίτα αριθ. απόφασης 1242/2007 ΣτΕ τμήμα Δ’

[39] Αξίζει ο αναγνώστης να παρακολουθήσει την τηλεοπτική σειρά τεκμηρίωσης κερδών των διακινητών. https://video.vice.com/en_us/topic/refugee-crisis

[40] Κοίτα βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=KVDzPokhuFk

[41] Κοίτα μελέτη – άρθρο Β. Κυρατζόπουλου, Τουρκία τα Κινήματα και το Κίνημα, 27/7/2016 https://www.academia.edu/41784018/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1

[42] Κοίτα άρθρο Β. Κυρατζόπουλου Περί 130.000 Απολυμένων Δημοσίων Λειτουργών στην Τουρκική Δημοκρατία, http://elzoni.gr/html/ent/723/ent.92723.asp ή http://okoe.gr/apolymenoi-stin-tourkiki-dimokratia/

[43] Κοίτα Μελέτη Β. Κυρατζόπουλου , Η Γενοκτόνος Πράξη των Σεπτεμβριανών Μέσα από τα Κρατικά Αρχεία της Τουρκικής Δημοκρατίας, https://www.academia.edu/40561301/%CE%97_%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97_%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%A3%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D_%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%91_A%CE%A0%CE%9F_%CE%A4%CE%91_%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91_%CE%A4%CE%97%CE%A3_%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%9A%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A3

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Greece Immigration Statistics – Historical Data
Year Total Migrant Population % of Total Population
2015 1,242,514 11.34
2010 1,269,749 11.36
2005 1,190,707 10.76
2000 1,111,665 10.15
1995 857,850 8.06
1990 618,139 6.10
1985 309,261 6.10
1980 171,755 6.10
1975 123,472 6.10
1970 89,572 6.10
1965 68,707 6.10
1960 52,495 6.10
Πίνακας 5: Σύνολο Μετανάστες και Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Πηγή: https://www.macrotrends.net/countries/GRC/greece/immigration-statistics

 

Εισερχόμενες Χορηγήσεις ΕΕ Εξερχόμενες Χορηγήσεις ΕΕ
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 322,80 Ύπατη Αρμοστεία 356,67
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) 238,20 Διεθνής Οργάνωση Μετανάστευσης 47,70
Έκτακτα (ΤΑΜΕ + ΤΕΑ) 481.00 Συμβούλιο Μετανάστευσης Δανίας 44,50
Στήριξη Έκτακτης Ανάγκης 650,00 Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης 28,40
Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 17,60
Συμβούλιο Μετανάστευσης Νορβηγίας 17,30
Εργαζόμενοι της Συνομοσπονδίας Σαμαρειτών Γερμανίας 15,26
UNICEF 14,80
Ιατροί του Κόσμου 14,30
Δύναμη των ανθρώπων ενάντια στη φτώχεια (ΜΚΟ από Κένυα) 13,50
Σώστε τα Παιδιά (ΜΚΟ από ΗνΒ) 9,65
MERCY CORPS 6,57
Terre des Hommes Terre des Hommes (ΜΚΟ από Ελβετία) 5,83
CARE Γερμανίας 3,73
Ερυθρός Σταυρός Ισπανίας 2,00
ΜΕΤΑδράση 1,00
Το χαμόγελο του παιδιού 0,80
Υπ. Άμυνας Ελλ. 127,73
Υπ. Υγείας 27,45
Υπ. Εσωτερικών 26,95
Υπ. Υποδομών & Μεταφορών 12,76
Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής
Πίνακας 7: Εισροές και Εκροές (Μέχρι 10/2018) από ΕΕ για το μεταναστευτικό.

Σε εκ. Ευρώ

Πηγή: parapolitika.gr

Διαμόρφωση: Β. Κυρατζόπουλος

10,42

Υπ. Πρώτης Υποδοχής 8,35
ΕΛΑΣ 5,58
Γεν. Γραμ. Συντονισμού 6,00
Λιμενικό Σώμα 6,67
Υπ. Ασύλου Ελλάδας 1,18
1.692,00 832,70

 

  Άτομα / Μήνα
Έτος Νησιά Αιγαίου Ιαν. Φεβρ. Μάρ. Απρ. Μάιο Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. Σύνολο
2017 Λέσβο 436 198 331 231 534 942 1.152 1.052 2.366 2.263 1.950 1.254 12.709
Χίο 344 274 812 538 944 199 177 597 638 1.016 811 305 6.655
Σάμο 215 118 243 243 480 241 458 1.193 987 193 273 789 5.433
Κω 41 51 35 53 28 5 2 90 247 236 39 32 859
Άλλο 275 333 136 129 132 566 382 579 419 407 102 113 3.573
Σύνολο 1,311 974 1.557 1.194 2.118 1.953 2.171 3.511 4.657 4.115 3.175 2.493 29.229
2018 Λέσβο 876 495 1.402 1.807 1.564 1.039 1.294 1.726 1.961 1.256 448 1.073 14.941
Χίο 179 47 101 535 402 323 555 371 410 410 135 329 3.797
Σάμο 379 399 538 418 398 822 262 468 884 1.891 1.045 1.017 8.521
Κω 77 240 202 70 95 152 390 571 293 204 140 30 2.464
Άλλο 40 61 287 267 261 150 79 148 363 262 300 470 2.688
Σύνολο 1,551 1.242 2.530 3.097 2.720 2.486 2.580 3.284 3.911 4.023 2.068 2.919 32.411
2019 Λέσβο 670 791 875 388 609 1.571 2.380 3.922 4.809 3.375 4.130 3.558 27.078
Χίο 323 88 151 237 426 276 672 663 1.367 1.827 1.253 679 7.962
Σάμο 354 479 606 496 824 465 650 1.280 2.093 1.496 1.698 934 11.375
Κω 107 1 34 361 290 359 614 819 836 775 459 280 4.935
Λέρο 382 58 172 158 217 256 417 395 462 738 321 491 4.067
Άλλο 3 67 62 261 318 189 366 842 1.170 1.040 692 281 5.291
Σύνολο 1,839 1.484 1.900 1.901 2.684 3.116 5.099 7.921 10.737 9.251 8.553 6.223 60.708
2020 Λέσβο 1.806 519
Πίνακας 8: Σύνολο ανά μήνα αφιχθέντα άτομα σε νησιά του Αιγαίου

Ιαν./2017 – Φεβ./2020

Πηγή:Aegean Boat Report (ABR)

Νορβηγική Μ.Κ.Ο.

Διαμόρφωση Πίνακα: Β. Κυρατζόπουλος

2.325

Χίο 176 414 590
Σάμο 597 244 841
Κω 209 244 453
Λέρο 178 155 333
Άλλο 130 240 370
Σύνολο 3,096 1.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.912
Γεν. Σύνολο 7,797 5.516 5.987 6.192 7.522 7.555 9.850 14.716 19.305 17.389 13.796 11.635 127.260
Έτος Νησιά Αιγαίου Πλεούμενα Σύν. Μεταφ. ηπειρωτική χώρα
Αφιχθέντα Παρ/μενα
2017 Λέσβο 292 5.898
Χίο 145 2.866
Σάμο 131 3.843
Κω 38 2.108
Άλλο 121 1.600
Σύνολο 727 0 16.315
2018 Λέσβο 370 15.142
Χίο 106 4.897
Σάμο 212 5.482
Κω 112 1.730
Άλλο 99 1.889
Σύνολο 899 1.078 29.140
2019 Λέσβο 729 17.483
Χίο 254 5.488
Σάμο 288 6.076
Κω 198 2.521
Λέρο 126 3.565
Άλλο 202 1.839
Σύνολο 1,797 3.144 36.972
2020 Λέσβο 61 2.840
Χίο 20
Πίνακας 9: Σύνολο Αφιχθέντα και Παρεμποδιζόμενα πλεούμενα και μεταφερόμενα άτομα στην ηπειρωτική Ελλάδα. Νησί/Έτος.

Πηγή:Aegean Boat Report (ABR)

Νορβηγική Μ.Κ.Ο.

Διαμόρφωση: Β. Κυρατζόπουλος

818

Σάμο 25 1.162
Κω 15 548
Λέρο 10 738
Άλλο 13 237
Σύνολο 144 281 6.343
Γενικό Σύνολο 3.567 4.503 88.770

 

Δια ξηράς εισερχόμενα άτομα/μήνα Σύνολο
Έτη 2017 2018 2019 2020
Ιαν. 331 1.432 1.393 1.450 4.606
Φεβ. 1.201 1.022 1.356 1.236 4.815
Μαρ 355 2.095 1.861 4.311
Απρ. 298 4.418 1.695 6.411
Μάιος 473 2.338 1.495 4.306
Ιουν. 332 1.731 1.480 3.543
Ιουλ. 423 2.961 1.670 5.054
Αυγ. 845 2.197 2.495 5.537
Σεπ. 524 2.620 2.946 6.090
Οκτ. 485 2.902 2.651 6.038
Νοε. 514 2.327 2.274 5.115
Δεκ. 465 1.636 2.100 4.201
Σύνολο 6.246 27.679 23.416 2.686 60.027
Πίνακας 10: Σύνολο ανά μήνα δια ξηράς αφιχθέντα άτομα

Ιαν./2017 – Φεβ./2020

Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ

Διαμόρφωση: Β. Κυρατζόπουλος

 

Αιτήσεις Ασύλου και Χώρες προέλευσης
2017 2018 2019 2020 Σύνολο
Συρία 16.398 13.385 10.856 1.738 42.377
Αφγανιστάν 7.563 11.924 23.826 3.928 47.241
Πακιστάν 8.922 7.743 7.140 547 24.352
Ιράκ 7.919 9.731 5.738 297 23.685
Αλβανία 2.450 3.319 3.053 197 9.019
Τουρκία 1.826 4.834 3.804 239 10.703
Μπανγκλαντές 1.383 1.552 2.524 264 5.723
Ιράν 1.316 1.763 2.391 199 5.669
Λ.Δημ. Κονγκό 1.087 1.469 3.603 459 6.618
Παλαιστίνη 1.304 1.520 2.157 365 5.346
Άλλες χώρες 8.469 9.722 12.193 1.229 31.613
Σύνολο 58.637 66.962 77.285 9.462 212.346

Πίνακας 11: Αιτήσεις ασύλου

Πηγή : Υπηρεσία  Ασύλου Ελλάδας

Διαμόρφωση: Β. Κυρατζόπουλος

Αιτήσεις Ασύλου και Τοποθεσία καταγραφής

2017 2018 2019 2020 Σύνολο
Λέσβο 11.949 17.269 22.251 3.792 55.261
Αττική 8.838 8.375 7.988 564 25.765
Θεσσαλονίκη 7.624 7.367 7.387 519 22.897
Σάμο 5.109 6.743 8.043 1.052 20.947
Χίο 6.509 4.082 5.374 839 16.804
Θράκη 2.040 2.385 2.331 150 6.906
Άλιμο 3.258 2.571 3.080 337 9.246
Πειραιά 3.973 2.053 2.579 282 8.887
Φυλάκιο 955 4.182 3.755 187 9.079
Λέρο 1.389 1.783 3.814 577 7.563
Αμυγδαλέζα 1.544 1.901 2.130 165 5.740
Κω 1.695 2.141 2.342 333 6.511
Κόρινθο 1.065 1.972 2.058 282 5.377
Ξάνθη 689 1.232 1.324 128 3.373
Ρόδο 698 727 682 57 2.164
Πάτρα 987 775 814 65 2.641
Ηράκλειο 315 765 666 57 1.803
Ιωάννινα 639 667 76 1.382
Σύνολο 58.637 66.962 77.285 9.462 212.346

 

Στατιστικά Στοιχεία Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου
Από Ελλάδα Από κράτη μέλη
2017 2018 2019 2020 Σύνολο 2017 2018 2019 2020
Πίνακας 12: Ισοζύγιο προς ΕΕ νομίμων αποδοχών αιτήσεων ασύλου 2017 – 2020

Πηγή: http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/Dublin-stats_January20GR.pdf

Διαμόρφωση: Β. Κυρατζόπουλος

Σύνολο

Εισερχόμενα αιτήματα 2.134 9.218 13.306 532 25.190 Εξερχόμενα αιτήματα 9.536 5.094 5.309 732 20.671
Αποδοχές 66 228 709 49 1.052 Αποδοχές 7.819 2.681 2.604 178 13.282
Απορρίψεις 1.407 8.889 12.267 881 23.444 Απορρίψεις 1.769 2.018 2.697 474 6.958
Μεταφορές προς 1 18 33 5 57 Μεταφορές προς 4.722 5.548 2.540 149 12.959
 • Αθήνα 15/03/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button