Greek Reports (Ελληνικά)

Κυπριακό: Mύθοι και Πραγματικότητες

Δρ. Χρίστος Κληρίδης *

Κυπριακό: Στην κόψη του ξυραφιού

Υπεύθυνες Απόψεις

Προς Απανταχού Πολίτες και Πολιτικούς

Εδαφικό – Περιουσιακό 2017

Xyra 1aΣτο τομέα του «εδαφικού» ή «περιουσιακού» οι μύθοι έναντι των πραγματικοτήτων καλλιεργήθηκαν τα τελευτά χρόνια με στόχο την ωραιοποίηση της προδιαγραφόμενης λύσης.

Η μυστικότητα η οποία επεβλήθη (δεν δίδονται επίσημα έγγραφα δημόσια) εξυπηρετεί ακριβώς αυτή την καλλιέργεια των μύθων και τη παρουσίαση μιας ψευδούς πραγματικότητας.

Α. Εδαφικό

Πρώτος Μύθος:

Ότι για πρώτη φορά η Τ/Κ πλευρά υπέβαλε χάρτη, άρα υπάρχει πρόοδος. Βλέπε π.χ. Δηλώσεις Κ.Ε., 11.1.17 ( n e wit s . g r, « Κ υ π ρια κ ό : « Υ π ά ρ χ ει π ρ ό ο δ ο ς σ τ ο ε δ α φικ ό » ) . Στην
πραγματικότητα από τον Αύγουστο του 1974 η Τουρκική πλευρά είχε υποβάλει 2 Χάρτες για 34% . Το 1981 (5.8.1981), οι Τ/Κ προχώρησαν στην υποβολή Χάρτη με ποσοστό 33.4% σε απάντηση του Χάρτη Γκόμπι για 27.4% και 27.%.

Δεύτερος Μύθος:

Ότι θα επιστραφεί η Αμμόχωστος. Στην πραγματικότητα η επιστροφή της κλειστής περιοχής της Αμμοχώστου για να επιστραφεί πρέπει να παραχωρηθούν περαιτέρω εδάφη από τις ελεύθερες περιοχές. Μια μέρα μετά το τέλος της Διάσκεψης της Γενεύης, δηλαδή στις 13 Ιανουαρίου του 2017 ο Ερντογάν ζήτησε να ενωθούν τα Κόκκινα με την Μόρφου και να δοθούν στην Τ/Κ πλευρά, με αντάλλαγμα να δοθεί στην Ε/Κ πλευρά το Βαρώσι. Βλέπε Κ ώ σ τ α ς Β ε νιζ έ λ ο ς « Σ χ έ διο Τα γίπ » 1 4 . 1 . 1 7 o nisilos.gr.

Τρίτος Μύθος:

Ότι η τελευταία πρόταση των Τ/Κ για 29.2% είναι σαφώς βελτιωμένη από προηγούμενες προτάσεις για 34% – 33%. Στην πραγματικότητα όμως θα πρέπει να εξετάσει κανείς στην αντίπερα όχθη, την δική μας κατολίσθηση από το 19.7% του Τ. Παπαδόπουλου στις 31.3.1977 υπό την ιδιότητα του σαν διαπραγματευτή, στο 28.2% του κ.Αναστασιάδη στην Γενεύη ΙΙ τον Νοέμβριο του 2016, Προσθέσαμε στην παραχώρηση μας πολύ
περισσότερα αριθμητικά παρά την «παραχώρηση» των Τούρκων από 34% σε 29.2%. Δώσαμε 8+ και «πήραμε» 4+. Βλέπε « Το ε δ α φικ ό μ ε Χ ά ρ τ ε ς » Γιώργος Καυκαλιάς, 11.1.17, sigmalive.com

Τέταρτος Μύθος:

Ότι η Μόρφου είναι δεδομένο ότι θα επιστραφεί. Στην πραγματικότητα τίποτε δεν είναι δεδομένο. Ούτε η Αμμόχωστος ούτε η Μόρφου. Με ανακοίνωση του λεγομένου «υπουργείου εξωτερικών» τον Αύγουστο του 2016. Βλέπε « Κ ύ π ρ ο ς : τ ο ψ ε υ δ ο κ ρ ά τ ο ς α ρ ν είτ αι … … … … … »
prototheme.gr, η ψευδοκυβέρνηση απέκλεισε την επιστροφή της
Μόρφου. Προηγήθηκε διαβεβαίωση του Ερντογάν στον λεγόμενο Πρόεδρο της Βουλής Σίμπελ Σίμπερ τον Φεβρουάριο του 2016 και την Τ/Κ αντιπροσωπεία που επισκέφθηκαν την Άγκυρα ότι η Μόρφου δεν θα επιστραφεί. Βλέπε philenew.com 11.2.16,
« Α ν ά β ο υ ν φ ω τιέ ς οι δ η λ ώ σ εις Ε ρ ν τ ο γ ά ν … .. »
. Τούτο συνάδει με την πάγια Τουρκική θέση, ότι η γενόμενη ανάπτυξη στη Μόρφου συνεπάγεται εκτοπισμό μεγάλου αριθμού Τ/Κ με την επιστροφή της, κάτι το οποίο λεν δεν μπορεί να γίνει. Παρόλο που δεν γνωρίζουμε το Χάρτη που κατετέθη και φυλάττεται σαν μυστικός στην Γενεύη ΙΙ, φαίνεται να μην συμπεριλαμβάνει τη Μόρφου. Βλέπε Φιλελεύθερος 12.1.17. Προηγήθηκε εκ μέρους μας
προληπτική σκέψη ίσως και εισήγηση, κάποιες περιοχές να τελούν υπό ειδικό καθεστώς σαν απάντηση στην τουρκική επιχειρηματολογία και σε μια προσπάθεια να επιστραφούν όσο το δυνατό περισσότερα εδάφη. Το ειδικό καθεστώς θα δημιουργήσει
πολύ περισσότερα προβλήματα από ότι θα λύσει και θα είναι σημείο προστριβής και πιθανόν σημείο συγκρούσεων.

Πέμπτος Μύθος:

Ότι η ακτογραφή θα είναι ανάλογη του εδάφους υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Με την πρόταση μας του 1977 λαμβάναμε ποσοστό 75.3% της ακτογραμμής. Οι Τ/Κ προτάσεις
προνοούσαν για Τουρκική ακτογραμμή 50%. Το ποσοστό αυτό το μειώσαμε το Δεκέμβριο του 1999 σε 65%. Το Δεκέμβριο, του 2002 στο πλαίσιο συζητήσεων για το Ανάν το μειώσαμε στο 60,3%. Οι Τούρκοι ουδέποτε έπεσαν κάτω από το 50%, τα δε ΗΕ
στο τελευταίο σχέδιο Ανάν πρότειναν 45.7% για την Ε/Κ πλευρά. Βλέπε Πολίτης News,5.1.17
« Όλες οι προτάσεις για Εδαφικές αναπροσαρμογές στην Κύπρο από το
1977 » Πηγή ΚΥΠΕ.

Έκτος Μύθος:

Ότι το ποσοστό εδάφους δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία εφ’ όσον κατοχηρώσαμε στις διαπραγματεύσεις το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης. Όμως στην Έκθεση του Γενικού Γραμματέας Γκάλι, Απρίλιο του 1992, παράγραφος 20 αναφέρονται τα εξής: « Η διζωνικότητα της Ομοσπονδίας , αντανακλάται στο γεγονός ότι κάθε ένα από τα ομόσπονδα κράτη θα διοικείται από μία κοινότητα και θα υπάρχει εγγύηση για σαφή πλειοψηφία του πληθυσμού και ιδιοκτησίας γης στην περιοχή της … .. »

Αυτές οι εγγυημένες πλειοψηφίες στο πληθυσμιακό και περιουσιακό μας κατατρέχουν έκτοτε. Η έκθεση υιοθετήθηκε με το ψήφισμα 774/1992 του Σ.Α. Η πεμπτουσία της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας είναι ακριβώς αυτό το περιουσιακό και πληθυσμιακό
ξεκαθάρισμα. Πρόσφατα ο κ.Μπουρτζιού, εκπρόσωπος του κατοχικού ηγέτη διαψεύδοντας τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο στις 17.10.16, ανέφερε επί λέξη : « Οι συνιστώσες πολιτείες μπορούν να περιορίσουν το δικαίωμα « νόμιμης κατοικία ς » (legal domicile) με περιορισμένο δικαίωμα ψήφου στο 20% της εσωτερικής των ιθαγένειας. Άλλο εξήγησε το «legal domicile» και άλλο το «right of abode». Κατέληξε (Βλέπε Φιλελεύθερος 17.10.2016) « Κάτω από αυτ ές τις συνθήκες οι Τ/Κ θα έχουν την πλειοψηφία στη δική τους συνιστώσα πολιτεία και οι Ελληνοκύπριοι στην δική τους ».

Β. Περιουσιακό

Πρώτος Μύθος:

Ότι ο ιδιοκτήτης έχει πρώτο δικαίωμα επιλογής και άσκησης του περιουσιακού δικαιώματος. Δηλαδή πρώτο δικαίωμα αποκατάστασης έναντι του χρήστη.

Δυστυχώς με το τί έχουμε δεχθεί μέχρι σήμερα μέσα από τις συγκλήσεις Ντάουνερ, αλλά και της παρούσας διακυβέρνησης καθίσταται προφανές ότι υπάρχει αναβάθμιση του χρήστη , αν όχι εξίσωση του με τον νόμιμο ιδιοκτήτη. Αυτό παραβιάζει τις αρχές
«Pinheiro» (2005) σύμφωνα με τις οποίες κατά το διεθνές δίκαιο η αποκατάσταση είναι η κύρια θεραπεία και μόνο όπου αυτή είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη εξετάζεται το θέμα αποζημίωσης. Υπάρχει κατά τη γνώμη μου μια πλήρης παρερμηνεία εκ μέρους της
Ε/Κ πλευράς και λανθασμένη εφαρμογή της απόφασης του ΕΔΑΔ στην Δημόπουλος ν Τουρκίας (2010). Η απόφαση διαπιστώνει την ανάγκη ύπαρξης στο εθνικό δίκαιο ρύθμισης του καθεστώτος του μακροχρόνιου χρήστη κατά τρόπο που η εθνική νομοθεσία ήθελε καθορίσει συμβατή με το δικαίωμα της περιουσίας /κατοχής. Δεν υπάρχει τίποτα στην απόφαση που να επιβάλλει την εξίσωση του Νόμιμου Ιδιοκτήτη με τον χρήστη. Για τον χρήση θα μπορούσε κάλλιστα να θεσπισθεί η εναλλακτική θεραπεία της αποζημίωσης. Σύμφωνα με το τι έχουμε δεχθεί φαίνεται ότι αίτημα αποκατάστασης σε κατοικία ή επαγγελματική στέγη που κατέχεται από χρήστη εξετάζεται στην βάση 28 κατηγοριών:

Η προτεραιότητα όπου υπάρχει αμφισβήτηση αποφασίζεται από την Επιτροπή Περιουσιών. Σύμφωνα με τον κατάλογο προτεραιοτήτων ο χρήστης τουλάχιστον 2 ετών πριν τη συμφωνία δύναται να παραπέμψει το θέμα στην Επιτροπή Αποζημιώσεων για
να αποφασίσει σύμφωνα πάντοτε με τη δική μας πρόταση ενώ σύμφωνα με την τουρκική πρόταση ο χρήστης έχει πάντοτε προτεραιότητα αν αποδείξει χρήση τουλάχιστον 10 ετών.

Η συναισθηματική σύνδεση λαμβάνεται υπόψη αν ο αιτητής κατοικούσε στη περιουσία όπως έχει δημοσιευθεί για 10 χρόνια πριν από το 1974. Το θέμα θα αποφασίζεται σύμφωνα με την πρόταση μας από την Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ίσος αριθμός
Ε/Κ και Τ/Κ με δικαίωμα αποφασιστικής ψήφου ξένου Επιτρόπου.

Δεύτερος Μύθος:

Ότι όλοι θα πάρουν τις περιουσίες τους στο ακέραιο. Δυστυχώς οι εκτεταμένοι περιορισμοί τους οποίους έχουμε αποδεχθεί συνιστούν συνταγή για (α) αποθάρρυνση διεκδίκησης δικαιωμάτων, (β) απώλεια περιουσιών, (γ) περιουσιακό ξεκαθάρισμα.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Υπάρχει παραγραφή τριών ετών από την υπογραφή της Συμφωνίας. Περιουσίες οι οποίες δεν διεκδικούνται στα τρία χρόνια χάνονται και διατίθενται σαν εναλλακτική θεραπεία σε τρίτους, εκτός εάν κατοικούνται από χρήστη.

Πολύ άδικη πρόνοια αν λάβει κανείς υπόψη ότι μετά από χρόνια εκτοπισμού πολλές περιουσίες ανήκουν σε εκτοπισθέντες εκτός Κύπρου, υπήρξαν πολλοί θάνατοι, και παραμένουν πολλές περιουσιακές εκκρεμότητες και ατακτοποίητες κτηματολογικά περιοχές, με αποτέλεσμα πολλές περιουσίες να χαθούν.

Περαιτέρω απαιτήσεις Εκτοπισμένων δύνανται να υποβληθούν το πρώτο χρόνο με δικαίωμα ανταπαίτησης χρηστών. Τα επόμενα χρόνια, 2ο και 3ο δύναται και οι χρήστες και οι Εκτοπισμένοι να υποβάλουν απαιτήσεις. Η πρόταση των Τ/Κ είναι ότι αν Εκτοπισθείς υποβάλει αίτηση μετά τη λήξη του πρώτου έτους δεν
δικαιούται σε αποκατάσταση.

2. Υπάρχει το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης για απώλεια χρήσης. Όμως εδώ υπάρχει διαφορά στο ποιος θα καταβάλει την αποζημίωση με τους Τούρκους να επιμένουν ότι θα βαρύνεται η Συνιστώσα Πολιτεία του Αιτητή. Αποδοχή τέτοιας πρότασης θα οδηγήσει την Κύπρο σε πτώχευση!!!

3. Σε σχέση με τη χρηματοδότηση του όλου συστήματος προνοείται ότι επαρκείς πόροι πρέπει να είναι διαθέσιμοι αλλά γίνεται πρόνοια και για GFE. Guarantee Financial Entitlement. Δηλαδή τύπος γραμματίου μπορεί να δοθεί αντί αποζημίωση κατ’ εξαίρεση. Οι Τούρκοι επέμεναν ότι η αποζημίωση πρέπει να λαμβάνεται υπό μορφή GFE. Η δική μας πλευρά είναι έτοιμη να διερευνήσει
περαιτέρω το θέμα. Οι πόροι αναμένεται να εξασφαλιστούν από συνεισφορές κρατών, από τον ιδιωτικό τομέα, από εγχώριες πηγές, και από χρήστες οι οποίοι δεν έχουν ιδιοκτησία.

Οι χρήστες θα συνεισφέρουν την αγοραία αξία της περιουσίας κατά την απόκτηση της μείον του ποσού που κατέβαλαν για να καταστούν χρήστες αναπροσαρμοσμένο σε σημερινές τιμές. Σημαντικές βελτιώσεις θα εξαιρούνται. Η υποχρέωση τους είναι να καταβάλουν τα ποσά εντός 3 ετών με το ενδεχόμενο
αν παραλείψουν να χάσουν την περιουσία. Το μέλλον του Ταμείου φαίνεται ζοφερό.

4. Οι Τ/Κ επιμένουν σε οροφή αποκατάστασης , δηλαδή διατήρηση ιδιοκτησιακής πλειοψηφίας (property cleansing).

5. Συνιδιοκτήτες περιουσίας η οποία δεν διαχωρίζεται και που δεν συμφωνούν αν θα απαιτήσουν αποζημίωση ή αποκατάσταση αποζημιώνονται μόνο.

6. Συμφωνήθηκαν 22 διαφορετικές κατηγορίες συμπεριλαμβανομένης και της κατηγορίας περιουσιών εντός της περιοχής που θα επιστραφεί υπό Ε/Κ διοίκηση.
Αυτές οι περιουσίες υπάγονται πλέον στις περιουσιακές ρυθμίσεις. Οι επιστρέφοντες π.χ. στο Μόρφου θα αντιμετωπίσουν στα σπίτια τους, τους χρήστες και τις προνοούμενες διαδικασίες.

7. Περιουσίες που κατέχονται ή θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δημοσίας ωφέλειας, αποζημιώνονται. Για περιουσίες για αμυντικούς σκοπούς αποδίδεται εναλλακτική θεραπεία και για μη διατεθείσες κενές περιουσίες αποκαθίστανται ενώ στρατιωτικές περιοχές εκκενώνονται και χαρακτηρίζονται σαν « Νέες δασικές» – « New forest»

8. Περιουσίες με ουσιαστικές βελτιώσεις αποζημιώνονται από εκείνους οι οποίοι αποκαθίστανται κατά την εισήγηση των Ε/Κ με τρέχουσες αξίες κατά την θέση των Τ/Κ με αξίες κατά το χρόνο του εκτοπισμού. Καταστραφείσες περιουσίες αποκαθίστανται εκτός αν έχουν επαναοικοδομηθεί. Δια την καταστροφή η δική μας πλευρά εισηγήθηκε αποζημίωση ή χορηγία για αποκατάσταση.

9. Νομικά πρόσωπα κατά τη Τ/Κ θέση δικαιούνται μόνο σε αποζημίωση.

10.Μη αναπτυχθείσες περιουσίες κατά την εισήγηση της Ε/Κ πλευράς εφ’ όσον είναι ακατάλληλες για γεωργικούς σκοπούς, αποκαθίστανται μέχρι 3000μ2. Υπάρχει κλιμακωτή μερική επιστροφή για μεγαλύτερες εκτάσεις. Εάν πάνω από 10.000μ2
η έκταση πέραν των 10.000μ2 επιστρέφεται μόνον κατά το 1/3 ή μέχρι και 5.000μ2. Γεωργικές εκτάσεις, αποκαθίστανται μέχρι 5000μ2. Μεγαλύτερες εκτάσεις αποκαθίστανται μερικώς.

Εάν η απαίτηση εκτοπισθέντων είναι μικτής χρήσης για πέραν των 5000μ2 αποκαθίσταται το 1/3 ή μόνο μέχρι 5000μ2. Οι Τούρκοι για αυτού του είδους τις περιουσίες επιδιώκουν αποκατάσταση του 1/3 μόνο ή έκταση μέχρι 100 σκάλες.

Στην πραγματικότητα ισχύει αυτό που ο κ.Μουσταφά Ακιντζί, δηλώνει δημόσια (βλέπε www.tanea.gr 28.8.15) ότι το περιουσιακό θα λυθεί βασικά με αποζημιώσεις. Θα έλεγε κανείς με διεκδίκηση αποζημιώσεων και όχι με αποζημιώσεις εφόσον είναι δύσκολο να
εξευρεθούν οι πόροι πολλών δισεκατομμυρίων για να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις για αποζημιώσεις. Φαίνεται η δική μας πλευρά να δέχεται την άποψη ότι ούτως ή άλλως
με το νέο προτεινόμενο καθεστώς λίγοι Ε/Κ θα θέλουν να επιστρέψουν υπό Τ/Κ διοίκηση ή λίγοι βρίσκονται εν ζωή με συναισθηματικό δεσμό 10 ετών πριν το 1974 ( Β λ έ π ε
Fiona Mullen, Κύπρος: Το Κεφάλαιο του περιουσιακού σε αριθμούς ( 2 0 1 6 ) (hellasforce.com) Φαίνεται να έχει γίνει δεκτή και αναβαθμισθεί σε αξίωμα η θέση του Prio ότι αν θέλουμε να λύσουμε το Κυπριακό και ιδιαίτερα το Περιουσιακό είναι αναμενόμενο ότι θα πρέπει να θυσιάσουμε ανθρώπινα δικαιώματα στο βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Βλέπε Prio έκθεση 3/2006 – « H πολιτική πτυχή του περιουσιακού προβλήματος στην Κύπρο ».

Συμπεράσματα

Καθίσταται κατά την γνώμη μου σαφές ότι καλλιεργήθηκε σκόπιμα στο Κυπριακό ο Μύθος ότι η προδιαγραφόμενη λύση είναι συμβατή με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Πρόκειται όπως είδαμε, στο τομέα του εδαφικού και περιουσιακού για ένα επικίνδυνο μύθο. Η καλλιέργεια μιας ψεύτικης εικόνας είναι
σκόπιμη και αποσκοπεί στην ωραιοποίηση της λύσης, έτσι που να μπορεί πια εύκολα να περάσει στο δημοψήφισμα. Η πραγματικότητα δυστυχώς είναι ότι οδεύουμε ολοταχώς
σε μια λύση όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα θυσιάζονται στο βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Σε μια λύση που καλούμαστε να νομιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα της εισβολής και κατοχής.

Σε μια λύση περιουσιακού και πληθυσμιακού ξεκαθαρίσματος, η οποία δυστυχώς θα δημιουργήσει τέτοια αδικία σε βάρος των Ε/Κ που η πικρία και το αίσθημα ότι είναι παιδιά ενός κατωτέρου θεού θα αποτελούν μόνιμη συνταγή προστριβών και για νέες περιπέτειες στην πολυτάραχη Ιστορία μας.

  • Νομικός, Πρώην Βουλευτής

Λευκωσία

  • Τελευταία ανανέωση 04.04.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button