Greek Reports (Ελληνικά)

ΗΠΑ & Νέα Θρησκεία

Τα δόγματα «της άλλης θρησκείας», έχουν δύο πτυχές την Μικροοικονομική και την Μακροοικονομική.

Η μεν πρώτη ορίζει τις σχέσεις μεταξύ των πιστών, η δε δεύτερη τις κοινωνικές ισορροπίες.

Ο ναός λατρείας (το χρηματιστήριο), έχει τους δικούς του κανόνες και τρόπους επικοινωνίας, όμως είναι παρεξηγημένος από όλες τις πλευρές.

Ο μεν Marx τον αποκαλεί «οίκο ανοχής» του συστήματος, ο δε Samuelson, μη έχοντας το θάρρος να εξυβρίσει το ναό του, αποκαλεί «ερπετά» τους καιροσκόπους του χώρου.

Όπως αποδέχεται και ο Χ. Κώτης, μονάδα μέτρησης για τη σύγκριση των οικονομικών μεγεθών δεν υπάρχει και δεν μπορεί να οριστεί (διαφορετικά δεν θα ήταν θρησκεία). Για να μελετήσουμε κάποια επιμέρους παραγωγή πρέπει να δούμε τα συγκριτικά μεγέθη μεταξύ των άλλων τμημάτων, αλλά και με το γενικό σύνολο. Η γενέτειρα (generator) διαμόρφωσης δεικτών σύγκρισης είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών (των πιστών) και ο εισοδηματικός περιορισμός τους (η πίστη).

Η χρεοκοπία, ατομική αλλά και κοινωνική (η κατάρα της θρησκείας), προέρχεται από μακροπρόθεσμες διαδικασίες. Οι ενδείξεις εμφανίζονται από πολύ πριν, οι οικονομικοί αναλυτές (οι ιερείς ή οι μάγοι) τις διαβάζουν εκ των προτέρων και ενημερώνουν τους εκάστοτε κυβερνήτες (άρχοντες) για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την κοινωνία τους.

Το αντικείμενο ανάλυσης είναι οι Η.Π.Α., το μέτρο σύγκρισης οι άλλες κοινωνίες (Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα και οι χερσόνησοι αυτής και ο Ισλαμικός κόσμος). Το σημείο αναφοράς μας είναι οι μεγαλύτερες 500 επιχειρήσεις της υδρογείου (όπως μας τις δίνει το περιοδικό Fortune Global) [κοίτα πίνακες]. Οι αναφερόμενοι αριθμοί πείθουν ότι στις Η.Π.Α. η ζωή κυλάει με μεγάλη ευημερία. (;)

Στις Η.Π.Α. το 1/3 του πληθυσμού είναι Μαύροι ή Ασιάτες.

Το FBI δηλώνει ότι το 1995 υπήρξαν 7947 εγκλήματα από τα οποία τα 3353 διαπράχθηκαν κατά Μαύρων ή Ασιατών (ανά 70 λεπτά ένα έγκλημα και ανά 150 λεπτά ένα έγκλημα κατά Μαύρου ή Ασιάτη).

Οι ίδιοι αριθμοί διαμορφώνονται ως:

  • Το 1996, 8759 εγκλήματα, τα 4029 κατά Μαύρων ή Ασιατών (ανά 60 λεπτά ένα έγκλημα και ανά 130 λεπτά ένα έγκλημα κατά Μαύρου ή Ασιάτη).
  • Το 1997, 8049 εγκλήματα, τα 3467 κατά Μαύρων ή Ασιατών.
  • Το 1998, 7755 εγκλήματα, τα 3194 κατά Μαύρων ή Ασιατών.
  • Το 1999, 7876 εγκλήματα, τα 3256 κατά Μαύρων ή Ασιατών.

Τα εγκλήματα αυτά απασχόλησαν το FBI και δεν διαθέτουμε συγκεκριμένους αριθμούς που αναφέρονται στις Πολιτειακές και στις τοπικές αστυνομίες.

Σήμερα στις Η.Π.Α. υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1,3 εκ. άστεγοι, ο ανεπίσημος αριθμός δεν υπάρχει πουθενά. Είναι γνωστά τα συσσίτια στις μεγαλουπόλεις, όπως  New-York, Los Angeles Washington (στην ίδια την πρωτεύουσα) και άλλες πολλές μητροπόλεις, όμως άγνωστο ότι σ’ όλες αυτές δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετηθούν όλοι που αναζητούν ένα πιάτο φαΐ.

Εάν ρίξουμε μία ματιά στις μη επίσημες σελίδες του διαδικτύου, οι αριθμοί των παθόντων πολιτών στις Η.Π.Α. θα είναι απίστευτοι ακόμη και αδιανόητοι για μας τους Έλληνες.

Είναι γεγονός ότι η νέα θρησκεία φέρει την καταστροφή στους πιστούς της. Η Ευρώπη, η οποία ζει την παρακμή των ιδεών που έφερε η Γαλλική επανάσταση, η μήτρα όλων των σύγχρονων δυτικών πολιτευμάτων, πρέπει να αναλάβει τον ιστορικό της ρόλο. Η Ευρώπη πρέπει να γεννήσει τα νέα ανθρωπιστικά δεδομένα.

Η ανατολή, «η δική μας ανατολή» η σιωπηλή εύσπλαχνη μητέρα των πάντων του Δυτικού πολιτισμού, πρέπει πάλι να πρωτοπορήσει και να βάλει το σπόρο, όπως ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός στην επιστήμη και στις αρχές της τέχνης, όπως ο Βυζαντινός πολιτισμός στην σύγχρονη τέχνη, όπως η Ορθοδοξία (του 1- 400 μΧ) στην ανθρώπινη αξία. Έτσι απλά να τον χαρίσει στην ανθρωπότητα και να αποτραβηχτεί ξανά σιωπηλά στην «καθημερινή της μιζέρια», όπως και η «Μητέρα».

  • βκ
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Revenue  % Revenue % Revenue % Revenue  % Revenue % Revenue % Revenue %
1 USA 2.939.426,80 28,71 3.221.391,20 28,31 3.545.032,40 31,00 3.977.510,90 34,73 4.224.883,40 36,86 4.680.624,90 36,87 5.503.906,80 39,10
2 EC 2.845.530,80 27,79 3.274.144,80 28,78 3.481.190,80 30,44 3.485.768,10 30,43 3.713.221,50 32,39 3.906.436,90 30,77 4.178.307,90 29,69
3 South America, Mexico 87.744,90 0,86 101.982,50 0,90 138.707,70 1,21 141.105,40 1,23 117.324,50 1,02 118.004,50 0,93 162.714,80 1,16
4 Japan 3.805.743,70 37,17 3.984.793,50 35,02 3.317.459,70 29,01 2.963.428,80 25,87 2.542.210,80 22,18 2.930.835,40 23,08 2.934.457,30 20,85
5 China, Taiwan, Hong-Kong 67.361,60 0,66 51.860,90 0,46 94.506,20 0,83 84.252,50 0,74 132.826,50 1,16 209.460,40 1,65 282.099,90 2,00
6 Australia 45.300,00 0,44 45.325,70 0,40 61.647,70 0,54 90.592,40 0,79 97.653,40 0,85 95.674,90 0,75 100.629,10 0,71
7 Africa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.550,40 0,11 11.495,20 0,08
8 Asia 150.310,70 1,47 287.326,40 2,53 366.011,30 3,20 307.733,60 2,69 181.342,20 1,58 275.486,40 2,17 332.618,90 2,36
9 Other 297.228,30 2,90 411.562,50 3,62 430.244,70 3,76 403.125,10 3,52 453.945,40 3,96 464.877,40 3,66 568.635,20 4,04
Totals 10.238.646,80 100,00 11.378.387,50 100,00 11.434.800,50 100,00 11.453.516,80 100,00 11.463.407,70 100,00 12.695.951,20 100,00 14.074.865,10 100,00

Οι αριθμοί αναφέρονται σε εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.

 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Profits % profits % Profits % profits % profits % profits % profits %
1 USA 142.358,60 50,47 158.022,80 48,87 216.214,50 53,86 246.134,20 54,10 255.173,10 57,96 308.219,40 55,63 324.719,30 48,63
2 EC 78.894,50 27,97 96.263,20 29,77 113.899,70 28,38 148.719,50 32,69 158.053,60 35,90 178.869,70 32,29 208.109,10 31,17
3 South America, Mexico 6.883,70 2,44 1.944,60 0,60 3.174,70 0,79 12.530,40 2,75 2.778,40 0,63 5.586,60 1,01 12.584,10 1,88
4 Japan 26.496,60 9,39 30.119,00 9,31 40.736,80 10,15 15.350,90 3,37 -9.151,10 -2,08 22.227,50 4,01 43.875,40 6,57
5 China, Taiwan, Hong-Kong 3.373,30 1,20 2.018,90 0,62 1.918,70 0,48 5.652,60 1,24 2.844,40 0,65 3.996,70 0,72 14.050,30 2,10
6 Australia 3.700,00 1,31 3.694,60 1,14 3.574,30 0,89 5.092,40 1,12 3.541,90 0,80 3.368,20 0,61 7.563,00 1,13
7 Africa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,80 0,32 767,30 0,11
8 Asia 4.664,30 1,65 7.643,00 2,36 6.414,50 1,60 4.505,00 0,99 3.260,10 0,74 -6.552,30 -1,18 13.872,40 2,08
9 other 15.686,70 5,56 23.633,40 7,31 15.474,60 3,86 16.947,70 3,73 23.770,80 5,40 36.544,60 6,60 42.131,70 6,31
totals 282.057,70 100,00 323.339,50 100,00 401.407,80 100,00 454.932,70 100,00 440.271,20 100,00 554.011,20 100,00 667.672,60 100,00

Οι αριθμοί αναφέρονται σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

  • Αθήνα 15/11/2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button